Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
700003175200
Het toestel-identifi catieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
The appliance identifi cation card is located on the bottom of the appliance.
Plak hier het toestel-identifi catieplaatje.
Stick the appliance identifi cation card here.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
You will fi nd the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.
gebruiksaanwijzing
inductiekookplaat
instructions for use
induction hob
HI8271S
HI8271SI
HI9271SV
HI8272S
HI9272SV
HI9272SVI
HI9271SVI
HI1271S
HI6271SV
HI7271S
HI7271SI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb dit apparaat (hi9272sv) vandaag aangesloten, alles lijkt het gewoon te doen, maar de pan wordt niet gedetecteerd en als je een plek bv op een bepaalde stand zet, wordt de pan niet verwarmd.
  Wat heb ik fout gedaan? Gesteld op 3-9-2017 om 17:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kan aan de bodem van de pan liggen, verkeerde aansluiting en/of defect aan het toestel. Voor meer info verwijzen wij u naar service@atagnederland.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 4-9-2017 om 08:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hoe heb je de kookplaat aangesloten?
   Wij willen ook deze waarschijnlijk aanschaffen maar we weten niet zeker hoe hij aangesloten kan worden.
   Kan deze kookplaat op 2 groepen? 2xbruin en 2xblauw en 1x geelgroen.
   2 groepen in de groepenkast met bruggetje erop.Geantwoord op 17-10-2017 om 21:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG HI9272SV bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG HI9272SV in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info