• We hebben een Atag BrainQ Rsc/2. Temperatuur staat op 20,5 graden. Geprogrammeerde temperatuur is 16,5. Dat kan want het is buiten warm deze dagen. Maar toch is de verwarming ook warm/geeft warmte af. Hat is hlemaal niet nodig dus en ook niet gewild. Wat gaat er (waar) fout?

    Gesteld op 12-7-2013 om 12:35 in forum ATAG BrainQ RSC2 Misbruik melden
    • Waarschijnlijk heeft u in parameter 4 de instelling "UIT"; in dat geval wordt de aangevoerde watertemperatuur weersafhankelijk gecorrigeerd. Kies dan instelling RC, -> helemaal doordraaien tot na 500% en dan verschijnt RC. Succes.
      En....vervloekt zei de BrainQ RSC/2! :( Geantwoord op 31-10-2013 om 21:15

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info