• Dag,

  Ik woon in een huurhuis met een ATAG ketel en BrainQ thermostaat..
  Jaarlijks zitten we meerdere malen plots met koud water, dit meestal wanneer de zomer begint en eens in het najaar .. Oorspronkelijk dacht ik dat het door de zomer-eco modus was. Deze staat nu uit, maar toch is het watertemperatuur maar 30 graden, de druk

  Gesteld op 10-7-2019 om 20:29 in forum ATAG Brain Misbruik melden
  • is 1.2 .. verder is er geen error boodschap te zien..
   Als ik op de info knop, duw en naar links draai, krijg ik de info van de gekozen stand (auto P2),
   waarbij verder 'WW - UIT' vermeld staat. zou dit de reden kunnen zijn van het koude water?
   Ik hoop dit snel op te lossen, maar vind het gebruik nogal omslachtig.

   Hartelijk dank Geantwoord op 10-7-2019 om 20:36

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info