• Mijn asus t 100 start niet op. Gisteren weer opgeladen. Lampje Brand blauw. Scherm blijft zwart.
    wat kan ik nog doen om het op gestart te krijgen

    Gesteld op 30-5-2016 om 13:07 in forum ASUS Transformer Book T100 Misbruik melden
    • Ik ben er vandaag achter gekomen dat ik het kabeltje van m,n telefoon had gebruikt, dan lijkt het of hij oplaat maar doet dat dus niet echt. Ik had wel het originele stekkerblokje genomen maar een ander kabeltje schijnt. Dus mijn advies is ook om te checken of de kabel én het stekker gedeelte wel de originele bijgestuurde zijn. groet carl Geantwoord op 6-6-2016 om 03:00

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info