• moet de batterij voor het eerste gebruik vol zijn of kan dit ook via netvoeding

    Gesteld op 23-6-2015 om 18:47 in forum ASUS MeMO Pad 10 - ME102A Misbruik melden
    • In de handleiding staat altijd dat je de batterij eerst volledig moet opladen maar dar is een fabeltje , om Uw batterij langer te laten meegaan is het beste dat je voor de eerste keer maar 80% oplaad. Daarna gebruik je hem tot je nog 30% over hebt en laad hem dan volledig op. Probeer zoveel mogelijk om Uw batterij niet volledig leeg te laten lopen. Probeer altijd op te laden voor ze volledig leeg is. Uw batterij zal langer meegaan. (Testaankoop) Geantwoord op 24-6-2015 om 09:52

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info