• ik heb clean master op mijn eee pc gedownload maar ik kan de voorwaarden niet accepteren van cm omdat deze niet geheel op mijn scherm te zien zijn omdat mijn scherm te klein is,hoe kan ik dit veranderen?

  Gesteld op 29-1-2015 om 20:10 in forum ASUS EEE PC 901 XP Misbruik melden
  • de ctrl met de - toets verkleint het beeld van de web pagina,
   de ctrl met de + toets vergroot het beeld van de web pagina,
   of gebruik in de menubalk [view] met de zoom-factor
   dat je wel alles ziet (bijvoorbeeld 80%) Geantwoord op 15-5-2015 om 21:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info