• Waar is de handleiding van AEG naaimachine Type NM510?

  Gesteld op 5-1-2015 om 16:46 in forum AEG Naaimachine Misbruik melden
  • Zocht ik ook naar maar ik heb het vermoeden dat dit een overjarig model is en dat hij daarom zo goedkoop bij Trekpleister staat!! Geantwoord op 5-1-2015 om 17:40

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden
  • Helaas kan ik deze ook nergens vinden, 4 x gebruikt en kapot... Niet zomaar kapot de naald pakt de draad helemaal niet meer, alle mogelijke problemen uitgeprobeerd maar mochten niet baten. Nieuwe van ander merk onderweg. Puur omdat er geen online beschrijf aanwijzing aanwezig is en zelfs de naaimachine winkel het probleem niet ziet... Alles lijkt goed en normaal maar doet niks dan lose naden maken.... Geantwoord op 8-4-2019 om 17:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info