• bij het aanzetten van een programma begint bijna gelijk
  3 korte piepjes.

  Gesteld op 25-1-2012 om 17:15 in forum AEG Electrolux Favorit 44080 VI Misbruik melden
  • Wij hebben ook een AEG Favorit 44080 Vi sinds de zomer 2006. Deze storing nu voor de 2e keer. Volgens de handleiding is er een beveiligingssysteem in werking getreden tegen wateroverlast en moet je de klantenservice bellen. De eerste keer (ongeveer een half jaar geleden) hebben we wel gekeken over er lekkage was maar verder niets gedaan. Na ongeveer een week de machine weer geprobeerd. Toen deed hij het weer. Wij gebruiken bijna altijd het korte programma van 30 min. In het begin gebruikte we steeds het normale programma. Toen we voor het eerst sinds tijden dat weer gebruikten ging het dus mis. Het laatste half jaar weer steeds het 30 min programma gebruikt tot eind vorige week. Alles leek goed te gaan tot ik de machine de keer daarna weer aanzette. Weer foute boel. 3 piepjes. Twee dagen achter elkaar steeds resetten en weer proberen. Nu weer 3 dagen niets gedaan. Net weer geprobeert en hij deed het weer. Geen idee waarom het na een paar dagen wel lukt. Maar misschien heeft iemand er wat aan. Wat moet ik doen om de andere programma's zonder problemen erna te krijgen ? Wie weet dat ?

   Marjan Geantwoord op 9-1-2013 om 15:36

   Waardeer dit antwoord (29) Misbruik melden
  • 3 maal piepen wijst normaal op waterlekkage. Oplossing: plaat onderaan van voor demonteren, wateropvangbak droogmaken, machine laten draaien en lek opsporen. Na dichtmaken van lek zou het probleem in principe van de baan moeten zijn. Geantwoord op 22-10-2016 om 16:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info