Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
Kurzanleitung (V80.15)
www.yealink.com
Gilt für Firmwareversion 25.80.0.15 oder höher.
IP DECT Telefon
W56P & W56H
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • We kunnen niet meer in het logboek, krijgen dan de melding: SIP XSI authenticatie mislukt.
  Hoe kunnen wij dit probleem oplossen Gesteld op 5-9-2022 om 09:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik logboek inschakelen?
  Nu kan ik niet zien wie er gebeld heeft om terug te bellen. Gesteld op 18-8-2022 om 16:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij openen telefoongids krijgen we de mededelingen verbinding mislukt. Hoe kunnen we dit oplossen Gesteld op 9-6-2022 om 10:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • onze tel staat verbonden met de headset van de balie en dit moet niet.hoe kan ik dit verhelpen dat we gewoon kunnen bellen Gesteld op 17-5-2022 om 11:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de telefoon geeft een zacht geluid bij in komend gesprek Gesteld op 5-4-2022 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ALSIK BEL MET EEN ANDERE TELEFOON NAAR YEALINK DOE BENEDEN HUIS KAMER WEL MAAR BOVEN GAAT NIET OVER Gesteld op 12-12-2021 om 21:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de telefoon geeft geen geluid bij inkomend gesprek
  Gesteld op 28-10-2021 om 13:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • pincode kwijt is deze te resetten was niet meer de standaard pin helaas Gesteld op 15-10-2021 om 11:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan de tijd niet instellen,wanneer ik de tijd instel blijft de tijd niet staan Gesteld op 12-9-2021 om 13:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze telefoon geeft niet weer wie er belt, deze personen staan dan in de telefoonlijst. Geeft alleen het nummer weer. Gesteld op 11-6-2021 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • toestel staat op stil, heb al bij instelling volume op hoogste stand gezet. Maar komt geen geluid uit. Gesteld op 25-3-2021 om 13:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • één van onze handsets staat op stil.
  Hoe krijg ik er weer een belsignaal? Gesteld op 20-10-2020 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste,

  Mijn handset geeft geen belsignaal !
  Ik heb de handleiding grondig doorgenomen en het bel volume geeft maximaal. Gesteld op 13-9-2020 om 16:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik gemiste oproepen wil bekijken geeft hij steeds verbindingsfout aan ,hoe kan ik dat veranderen Gesteld op 28-7-2020 om 21:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • we hebben een Yealink W56H Als we de gemiste oproepen oproepen dan krijgen we verbindingsfout. Hoe kunnen we dat oplossen Gesteld op 14-7-2020 om 10:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er knippert een rode led rechts bovenin. Als ik op logboek druk verschijnt melding: Verbindingsfout.
  Hoe dit te wijzigen? Gesteld op 21-6-2020 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yealink W56H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yealink W56H in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 12,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Yealink W56H

Yealink W56H Snelstart handleiding - Nederlands - 13 pagina's

Yealink W56H Snelstart handleiding - English - 12 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info