574763
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
MVoice Hosted Uitgebreid
Yealink T46G Handleiding
Versie:1.03
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Yealink-SIP-T46G

Zoeken resetten

 • HALLO HOE KAN IK DE TEL NR IN HET ADRES BOEK DOEN BIJ DE YEALE T46G Gesteld op 12-12-2023 om 15:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de naam die aan het toestel is gekoppeld aanpassen? Gesteld op 8-3-2022 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de muziek verwijderen tijdens de wachtstand Gesteld op 10-2-2022 om 11:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de telefoon gaat, rinkelt alleen de ‘hoofdtelefoon’ en de rest blijft stil
  Hoe kunnen we er voor zorgen dat als er gebeld wordt er op meerdere toestellen geantwoord kan worden of doorgeschakeld wordt Gesteld op 13-7-2021 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de telefoon gaat, rinkelt alleen de ‘hoofdtelefoon’ en de rest blijft stil
  Hoe kunnen we er voor zorgen dat als er gebeld wordt er op meerdere toestellen geantwoord kan worden of doorgeschakeld wordt Gesteld op 13-7-2021 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan intern niet doorverbinden. Krijg de boodschap Q850 cause 16 Gesteld op 7-7-2021 om 08:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 6
 • Goedemiddag, Wij hebben Yealink T46S telefoontoestellen. Sinds 1 week staat er op het screen van één van de toestellen de volgende notitie: Omgeleid naar: 204
  Kunt u ons vertellen hoe wij dit uit kunnen schakelen? Gesteld op 20-4-2021 om 15:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de namen in de sneltoetsen van ons personeel veranderen Gesteld op 2-3-2021 om 09:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een YEALINK T 46 G, hoe kan ik gemiste oproepen instellen ? Gesteld op 23-12-2020 om 11:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik bel krijg ik melding "forbidden"en kan ik geen verbinmding krijgen met vaste toestel. Wel met de handheld Gesteld op 25-11-2020 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik heb een telefoon van dit merk: Yealink T46G.
  Ik gebruik forward calls die binnenkomen naar mijn gsm wanneer ik niet op kantoor ben. Hoe kan ik telefoonnummers ook op mijn GSM krijgen van degene die bellen, nu zie ik telkens dat mijn hotel belt op het scherm.
  Kan ik dat veranderen?

  Alvast Bedankt
  Hilde Gesteld op 30-9-2020 om 12:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben binnen onze tandartspraktijk diverse Yealink T46G toestellen, waarvan 1 nu op de display geen service vertoont en daardoor kan er niet meer uitgebeld worden via dit toestel. Hoe lossen we dit op? Gesteld op 23-7-2020 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 12
 • Hoe kan ik dit toestel via een Bluetooth dongel verbinden met mijn Bluetooth tooth gehoorapparaat Gesteld op 10-6-2020 om 12:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil mijn intern toestel rechtstreeks naar gsm doorschakelen hoe stel ik dit in op mijn intern toestel - ik sta 2e in lijn bij inkomende telefoons Gesteld op 23-3-2020 om 09:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Telefoon Yealink T46G zijscherm instellen met nieuwe telefoonnummers Gesteld op 25-2-2020 om 12:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yealink SIP-T46G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yealink SIP-T46G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Yealink SIP-T46G

Yealink SIP-T46G Snelstart handleiding - Nederlands - 9 pagina's

Yealink SIP-T46G Installatiehandleiding - Nederlands - 19 pagina's

Yealink SIP-T46G Snelstart handleiding - Nederlands - 3 pagina's

Yealink SIP-T46G Snelstart handleiding - Deutsch - 11 pagina's

Yealink SIP-T46G Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 20 pagina's

Yealink SIP-T46G Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 89 pagina's

Yealink SIP-T46G Snelstart handleiding - Deutsch - 7 pagina's

Yealink SIP-T46G Gebruiksaanwijzing - English - 253 pagina's

Yealink SIP-T46G Gebruiksaanwijzing - English - 168 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info