Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/74
Pagina verder
Fur ET9500
HD Digital Receiver
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn canaldigital card werkt niet waarom nietik heb alle zenders ingelezen Gesteld op 3-9-2015 om 18:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beeld stopt soms wel 4 x per dag moet dan weer iedere keer op nieuw opstarten erg vervelend bij het kijken naar een film wie weet raad
  Gesteld op 17-8-2015 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • geen koeling genoeg , probeer er een een koeler van laptop onder te leggen die je aansluit via USB achteraan ( of dioden staan rond , in de decorder)Geantwoord op 7-11-2015 om 11:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • als hij word opgestart doet hij geen booting, hij blijft staan op ET9x00 Gesteld op 6-6-2015 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de zenders die verlopen zijn weer op zijn plaats. B.v. Rtl 4 staat nu op 5 i.p.v. Op 4
  Zo zijn er meer zenders die verlopen zijn.
  Weet niet hoe ik ze terug krijgt. Gesteld op 21-9-2014 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de box resetten, er komt et9x00 in de display?
  Gesteld op 20-8-2014 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn boeketten en zenders zelf indelen op mijn computer
  het gaat over de xtrend9500
  gr henk Gesteld op 10-5-2014 om 09:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit kun met dreamboxedit , daarmee kun je lijst uitlezen, aanpassen of verzenden naar je box ip waarden moeten wel goed staan he bv 192.168.1.257 of zo deze kun je testen Geantwoord op 7-11-2015 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Mijn extrend et9500 is vast gelopen de ontvanger blijft in start scherm staan en doet niks meer.
  Kan ik de onvanger een harde reset geven...hoe???

  Onno Gesteld op 15-3-2014 om 15:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • nieuwe software inladen zoals bv openPLI dan word je decorder auto gerest , en begin je van niks weer opnieuw letwel dat je soft gebruikt van et9x00 voor je xtrend 9500 Geantwoord op 7-11-2015 om 11:17

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xtrend ET9500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xtrend ET9500 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info