99479

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Xiron-MP860

Zoeken resetten

 • De handleiding van mijn MP860 MP3-speler is zó klein en onleesbaar, dat ik zelfs met bril niet kan lezen hoe ik met dit apparaat om kan gaan. Zelfs het aan- en uitzetten lukt mij niet. Ik heb hem nu al enkele jaren, maar hierdoor dus nog steeds niet gebruikt. Graag ontvang ik een duidelijke leesbare instructie of handleiding.
  Vriendelijke groeten,
  S. Swart Gesteld op 15-1-2015 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Maak een foto van de handleiding met je telefoon, daarna kun je het vergroot weergeven. Als dit lukt, stuur mij dan ook n exemplaar Geantwoord op 3-11-2016 om 16:54

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
 • Ik heb Xiron portabele radio with ipod docking 1725428
  zoek bijpassende ipod Gesteld op 22-6-2010 om 08:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn mp860 wordt niet vanzelf herkend door mijn pc Gesteld op 19-4-2010 om 22:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xiron MP860 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xiron MP860 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info