Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Machine operation
Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the
instructions for use.
Sort by:
Material thickness:
Whenever there is greater load than the dryer can handle,
separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear
separately).
Type of material:
Cotton (linen); synthetic textiles (easy care).
Degree of drying:
Cupboard dry, iron dry etc.
Do not tumble dry:
Woollens, silk, nylon stockings, delicate embroidery, fabrics
with metallic decorations, bulky items such as sleeping bags, etc.
Check that all fastenings are closed and that pockets are empty. Please ensure that
there are no cigarette lighters in the wash. Turn laundry inside out.
Pull the door handle. If the child safety lock is activated, please deactivate it
(additional information can be found in the “Door Reversibility/Child Safety Lock”
chapter of the instructions for use).
Place laundry loosely in the drum to achieve equal drying throughout. Then close
the door.
Select the drying programme required by turning the programme selector knob
(for information, refer to programme table).
Select the option required by pressing the corresponding button.
The indicator lamp above the relevant button lights up to confirm your selection. A
fast blinking led indicates a wrong selection is made (incompatible options). Press
the button again to cancel the option.
The drying programme is started by pressing the
“Start (Pauze)”
button.
The relevant indicator lamp lights up.
Changing programme selection:
If the programme selected is changed during
drying, the dryer stops. The Drying indicator lamps flashes. To operate the new
programme, again press the
“Start (Pauze)”
button.
Interrupting programme:
To interrupt a drying cycle, press the
“Start (Pauze)”
button and open the door. Wait at least 5 minutes, to allow the laundry to cool
down, before you unload the dryer. For your safety the drying cycle stops
automatically if you open the door. To restart, after door opening, close the door
and press the
“Start (Pauze)”
button again.
Warning:
Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle, unless all
items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to
ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not
be damaged.
End:
Take the laundry out of the dryer. The drying process is complete
and the anti-crease phase has been reached (active).
Anti-Crease:
If the laundry is not removed at the end of the drying cycle,
an automatic anti-crease cycle will operate for maximum 60 min. The
drum rotates at regular intervals to prevent the laundry from creasing.
Set the programme selector knob to “Off” “ ”.
Cleaning the lint filter:
Open door, pull lint filter up and out of machine and open
it. Brush lint using a soft brush or your fingertips. Close lint filter and push firmly
back into place.
Emptying water container:
Pull container out by the handle and empty. Replace
the container when empty by pushing it completely back into place.
If required, activate child safety lock (additional information can be found in the “Door
Reversibility/Child Safety Lock” chapter of the instructions for use).
Please note:
Only use additives/plastic items specified as dryer safe and rinse items that have been treated with stain remover
thoroughly in plenty of water before drying. Never dry rubber objects or objects stained with vegetable oils in the dryer.
Sort laundry according to
care symbols:
Do not tumble dry
Suitable for tumble drying -
Suitable for tumble drying
at low drying temperature
Preparing laundry
Opening door
Loading dryer
Selecting programme
Selecting options
(if available)
Starting dryer
Programme end -
unloading dryer
Switching dryer off
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Er komt weinig water in het opvang bakje, maar veel water onder in ( links onder ), wat kan de oorzaak zijn? Gesteld op 29-4-2019 om 09:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dank voor je reactie.
   Ik heb pluizen op verschillende plekken weggehaald, maar weet niet of daar de warmte wisselaar bij zat.
   Waar kan ik die vinden?Geantwoord op 29-4-2019 om 12:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De Trommel draait niet terwijl de motor wel loopt. Ik neem aan dat er een v-snaar of een aandrijf wieltje zit. hoe kan ik deze vervangen.

  mvgr, Tjalling Gesteld op 10-1-2019 om 20:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Help!! Mijn wasdroger doet t niet meer.
  In één keer branden de lampjes van de de pluisfilter, waterbak en indicatielampje. Heb de machine geheel schoongemaakt zoals de waterbak legen, de pluisfilter opruimen, en het onderste gedeelte van de pluisbak uitspoelen. Maar er komt een brommend geluid uit als die weer aan staat. Wat is hier aan de hand? Hoe kan ik dit oplossen? Gesteld op 18-9-2018 om 20:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasdroger heeft het begeven, de lampjes branden niet en hij reageert dus ook niet, er is wel stroomtoevoer, dat hebben wij gemeten tot aan het bedieningspaneel. Zou het kunnen dat er iets in de printplaat niet goed is? Isdat te vervangen of te repareren? Wat zijn daar evt. De kosten van? Gesteld op 11-9-2018 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De trommel wil niet draaien omdat er vermoedelijk wasgoed voorbij het stoffilter is gekomen. hoe krijg ik dit er tussen uit.
  Tjalling Gesteld op 3-10-2017 om 11:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • waarschijnlijk is het niet het was goed dat vast zit, dit moet je kunnen zien als je het deurtje open doet. Maar het is waarschijnlijker dat de snaar die de trommel aandrijft versleten is en dat er gedeeltes van die snaar om de aandrijf pulie zitten die de motor aandrijving blokkeren.
   dit kun je alleen verhelpen door de zijkanten van de droger los te halen. Ik raad je aan dit alleen te doen als je een klusser bent en er geen garantie meer op de machine zit. Geantwoord op 3-10-2017 om 11:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De drooger gaat niet meer aan, is er een reset knop. Stekker er in en uit werkt niet. Gesteld op 12-4-2017 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beide lampjes van waterreservoir en pluizenfilter branden war te doen? Gesteld op 9-2-2017 om 09:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Alle lampjes branden rood. Dat zijn van de pluizenzeef, warmtecontainer en de warmtewisselaar. Geen idee wat het is. Gesteld op 22-1-2017 om 23:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi
  de wasdroger droogt niet geeft een signaal dat je de stof rooster moet schoonmaken.
  heb hem schoongemaakt maar doet het nog niet.
  graag enige hulp
  bijvoorbaat dank Gesteld op 17-3-2016 om 09:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de droger van het merk Memphis whirpool droogt niet meer kunt u mij zeggen wat er defect is Gesteld op 11-1-2016 om 14:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar zit precies de zekering. Ik wil kijken of deze doorgeslagen is maar kan hem niet vinden? Gesteld op 10-1-2016 om 14:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij mijn Memphis 3777 6th sense gaan de ledjes van pluizen filter en lekbak beiden knipperen, ik heb alles nagekeken schoon gemaakt alle sensoren gemeten en alles is goed. wat moet ik doen om de machine weer te laten starten? NB wanneer ik op de start knop drukt gaat de zoemer en kinippert he groene ledje bij de start knop. maar de machine start niet. Gesteld op 19-1-2015 om 13:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja Ik heb het gevonden:
   de resetprocedure is als volgt..
   1. Draai de knop op half 6.
   2. 3x start knop indrukken
   3. Draai de knop op 5 over half 6.
   4. 3x start knop indrukken
   5. machine uitzettenGeantwoord op 14-8-2015 om 01:30

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
  • 1. Draai de knop op half 6.
   2. 3x start knop indrukken
   3. Draai de knop op 5 over half 6.
   4. 3x start knop indrukken
   5. machine uitzetten
   6. daarna aanzetten en op start drukkenGeantwoord op 24-1-2018 om 07:17

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • als alle lampjes gaan branden en de droger doet niets wat is er aan de hand dan Gesteld op 15-8-2014 om 16:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het lampje van de warmtewisselaar brandt. Wat moet ik nu doen? Gesteld op 23-9-2010 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool memphis c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool memphis c in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info