Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
22
INHOUD
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
AFVOERSYSTEEM ALLEEN VOOR UITVOERINGEN MET
WATERBAK BOVEN
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
KINDERBEVEILIGING
WARMTEWISSELAAR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik heb zopas een revisie wasdroger aangeschaft en de handleiding die jullie bieden gaat over de aansluiting en het onderhoud.ik had graag wat toelichting over de verschillende programma's die je kan gebruiken want er staat een veelheid aan knopjes op de awz 867 sommige kan ik zelf veronderstellen waarover het gaat,doch enkele weet ik géén raad mee Gesteld op 4-3-2015 om 19:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een whirlpool condens droger type awz 867 ik heb hem nog nooit gebruikt nu wil ik hem gebruiken en weet niet hoe helaas kan ik dokumentatieboekje ook niet meer vinden,wie kan mij hier op weg wezen.
  Gesteld op 28-6-2014 om 13:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een vraag

  mijn droger van whirlpool geeft heel de tijd aan condens bak
  dat lampje blijft branden heb gekeken condens bak is leeg en ook stof ding is leeg
  en de wamrtewisselaar is ook schoon
  hoe kan dit hij dat dat toch blijft aan geven

  wie kan mij helpen
  mail naar
  Chantal-koppens@live.nl Gesteld op 12-6-2014 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi, aan de achterzijde het darmpje aftrekken en het water laten weglopen, waarschijnlijk is deze vol en zal het lampje achteraf doven. Geantwoord op 22-7-2014 om 06:01

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 867 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 867 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 11,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info