Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 100 18173
De aanbevolen droogtijden zijn gebaseerd op centrifugeersnelheden van 800, 1000 en 1200 rpm.
Bij een lagere centrifugeersnelheid moet een langere droogtijd worden ingesteld.
Er kunnen langere droogtijden nodig zijn voor handdoeken en zwaardere stukken.
Droogtijden
Extra functies
Aanbevolen
Tijdselectie
Max
belading
Delicaat
Vermindert de intensiteit van
het droogproces
(aanbevolen voor tere stukken)
Zoemer
Signalen/Geluiden
geeft het einde van de
droogcyclus met
intervallen aan
Centrifugeersnelheid
Wasmachine
rpm
800
rpm
1000
rpm
1200
kg
Katoen
Max. 5 kg
Kastdroog plus
105
140
-
80
115
3,5
5,0
Kastdroog
85
130
-
70
100
3,5
5,0
Strijkdroog
70
100
-
60
85
3,5
5,0
Synthetisch
Max. 2,5kg
Kastdroog plus
70 50
-
2,5
Kastdroog
60 40
-
2,5
Strijkdroog
50 30
-
2,5
Luchten
Het wasgoed wordt zonder verhitting
negen minuten gelucht
-
----
AWZ 851
NL
Start
Start de droogcyclus.
Aan
Het indicatielampje brandt als
de droogautomaat aan staat.
Filter
Het indicatielampje gaat branden
als het filter schoongemaakt
dient te worden.
Maak het filter
aan het einde van elke
droogcyclus schoon.
Waterbak
Het indicatielampje gaat branden
als de waterbak geleegd dient te
worden. De droogcyclus wordt
automatisch onderbroken.
Leeg
de waterbak.
Open de deur en ga
na hoe vochtig het wasgoed is.
Sluit de deur. Stel de droogtijd
opnieuw in, indien noodzakelijk,
en druk op de toets Start.
(Het lampje van de waterbak
zal ongeveer 2 min. blijven
branden. zelfs nadat de
waterbak geleegd is.)
INDICATIELAMPJES PROGRAMMAWIJZER
Drogen
Luchten
Anti-
kreuk
Einde
De keuzeknop toont de
progressie van de droogcyclus
nadat het drogen begonnen is.
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig
de Gebruiksaanwijzing en de
Installatiehandleiding.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik overweeg om een nieuwe droger aan te schaffen. Kunt mij vertellen van welk jaar deze droger is? Bedankt! Gesteld op 10-4-2020 om 11:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de flotter van mijn awz 851 is stukk .Wat kan ik doen Gesteld op 28-9-2019 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo
  ben heel erg tevreden over dit pordukt maar sinds kort heb ik last van lekkage inplaats dat het water in de condensbak verdwijnt spoelt het water eronder uit zodat mijn wasautomaat ook nat word hoe los ik dit op
  Gesteld op 22-3-2012 om 07:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • EXcuses voor de foutieve handleiding, inmiddels is dit aangepast en staat de juiste handleiding van dit producr er op.
   Namens www.gebruikershandleiding.com
   Geantwoord op 20-8-2012 om 23:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • dat is een mooie droger, die oven in de handleiding. is dat goed voor je kleren? Gesteld op 3-11-2011 om 21:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, als ik de droger aanzet gaat het klokje gewoon draaien maar de trommel niet. Er brand ook een fel lampje met het icoontje met een golvje en er brand ook een lampje met het icoontje, hetzei iets zwakker. Heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Gesteld op 17-6-2011 om 21:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 851 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 851 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info