302666
8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
28
Der er direkte vandafløb bag på
tørretumbleren
For at undgå at skulle tømme vandbeholderen
efter hver tørring kan den medfølgende slange
forbindes direkte til en vask eller et fast afløb.
1.
Fjern slangen nederst bag på
tørretumbleren, og monter den på
plastikmuffen (vist på diagrammet), og læg
en klud under til at opsamle spildt vand.
2.
Forbind den medfølgende slange til den
studs den anden slange er fjernet fra.
Den maksimale afløbshøjde er 1 m.
3.
Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller snoet
(enden af slangen må ikke stikke ned i
afløbsvandet af hensyn til risikoen for en
hæverteffekt). Den medfølgende slange er
1,5m lang. Den højst tilladte længde er 2,5m.
Således vendes lugen
1.
Træk stikket til tumbleren ud.
2.
Åbn lugen.
3.
Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp
af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og
tag den ud.
4.
Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og
fjern lugen.
5.
Således fjernes lugens lås:
Skru de to skruer over og under lugens
låsesystem ud og skyd det opad (1,5 cm),
idet det holdes nedefra. Fjern det.
6.
Således vendes lugen:
Vend lugen.
Sæt lugen på plads igen i den ønskede
position ved hjælp af 2 skruer.
Hæng lugens låsesystem op i den modsatte
side og lås det fast.
Skru de 2 skruer over og under låsesystemet
fast.
Pas på ikke at vende låsesystemet om.
Børnesikringen skal befinde sig over
låsemekanismen.
7.
Sæt kontaktstiften på plads igen øverst i lugen.
1.
Tør kabinettet af med en blød klud fugtet med
et håndopvaskemiddel i lunkent vand. Benyt
aldrig slibende rengøringsmidler.
2.
Rens fnugfiltret efter hver tørring.
3.
Hvis selve fnugfiltret er tilstoppet, renses det
med vand og en blød børste.
4.
Rengør varmeveksleren mindst hver 3.
måned, idet der anvendes følgende
fremgangsmåde:
Åbn lugen, og tryk på knappen nederst i
lugeåbningen.
Klappen over varmeveksleren åbnes.
Drej låsefjedrene, og tag varmeveksleren ud.
TILSLUTNING TILAFLØB
VENDING AF LUGEN
VEDLIGEHOLDELSE
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Deens als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info