Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Machine operation
Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the
instructions for use.
Sort by:
Material thickness:
Whenever there is greater load than the dryer can handle,
separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear
separately).
Type of material:
Cotton (linen); synthetic textiles (easy care).
Degree of drying:
Cupboard dry, iron dry etc.
Do not tumble dry
: Woollens, silk, nylon stockings, delicate embroidery, fabrics
with metallic decorations, bulky items such as sleeping bags, etc.
Check that all fastenings are closed and that pockets are empty. Please ensure that
there are no cigarette lighters in the wash. Turn laundry inside out.
Pull the door handle. If the child safety lock is activated, please deactivate it
(additional information can be found in the “Door Reversibility/Child Safety Lock”
chapter of the instructions for use).
Place laundry loosely in the drum to achieve equal drying throughout. Then close
the door.
Select the drying programme required by turning the programme selector knob
(for information, refer to programme table).
Select the option required by pressing the corresponding button.
The indicator lamp above the relevant button lights up to confirm your selection. A
fast blinking led indicates a wrong selection is made (incompatible options). Press
the button again to cancel the option.
The drying programme is started by pressing the
“Start (Pauze)”
button. The
relevant indicator lamp lights up.
Changing programme selection:
If the programme selected is changed during
drying, the dryer stops. The
“Start (Pauze)”
indicator lamp flashes. To operate the
new programme, again press the
“Start (Pauze)”
button.
Interrupting programme:
To interrupt the dryer during the drying cycle, set the
programme selector knob to “Airing” “ ” and press the
“Start
(Pauze)”
button. Wait at least 5 minutes before opening the door to allow the
dryer to cool down. For your safety the drying cycle stops automatically if you open
the door. To restart, after door opening, close the door and press the
“Start
(Pauze)”
button again.
End:
Take the laundry out of the dryer. The drying process is complete
and the anti-crease phase has been reached (active).
Anti-Crease:
If the laundry is not removed at the end of the drying cycle,
an automatic anti-crease cycle will operate for maximum 60 min. The
drum rotates at regular intervals to prevent the laundry from creasing.
Set the programme selector knob to “ ”.
Cleaning the lint filter:
Open door, pull lint filter up and out of machine and open
it. Brush lint using a soft brush or your fingertips. Close lint filter and push firmly
back into place.
Emptying water container:
Pull container out by the handle and empty.
Replace the container when empty by pushing it completely back into place.
If required, activate child safety lock (additional information can be found in the
“Door Reversibility/Child Safety Lock” chapter of the instructions for use).
Please note:
Only use additives/plastic items specified as dryer safe and rinse items that have been treated with stain remover
thoroughly in plenty of water before drying. Never dry rubber objects or objects stained with vegetable oils in the dryer.
Sort laundry according to
care symbols:
Do not tumble dry
Suitable for tumble drying -
Suitable for tumble drying
at low drying temperature
Preparing laundry
Opening door
Loading dryer and
closing door
Switching on machine and
selecting programme
Selecting options
(if available)
Starting dryer
Programme end -
unloading dryer
Switching dryer off
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een 2e hands machine gekocht waarbij het water via een afvoerslang wordt afgevoerd. Ik wil echter weer dat het water in de opvangbak boven terechtkomt. Hoe kan ik dat veranderen ? Gesteld op 15-6-2020 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Lampjes van pluizenfilter en warmtewisselaar en waterbak blijven branden Gesteld op 21-1-2019 om 19:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe waterbak boven aan te sluiten van een droogkast whirlpool 6 th sence montana Gesteld op 6-1-2019 om 08:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi,

  mijn wasdroger Whirlpool Montana C maakt sinds een paar dagen veel herrie. Doet het nog steeds, maar het idee van lagers die aanlopen of loszitten ? Iemand een idee ? ik heb hem wel verschoven om eronder schoon te maken . Gesteld op 18-9-2013 om 22:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan zijn dat het afvoerpijpje verstopt zit, als er dan veel water in staat kraakt en piept hij. als er bij het openene water uitstroomt dan zal dat de oorzaak wel zijn.
   anders kunnnen het de wielen waar de trommel op draait zijn. dit geeft veelal een hoog schurend geluid. smeren met teflon spray (temperatuurbestendig) wil wel helpen.

   Geantwoord op 22-9-2013 om 00:16

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hellow,

  Het water geraakt niet meer opgepompt in het voorziene reservoir. Het water blijft links beneden bij de warmtewisselaar zitten.

  Greetz Gesteld op 14-9-2013 om 08:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik denk dat het afvoerpijpje links vooraan bij de warmtewisselaar verstopt zit. let op, bij het verwijderen van de warmtewusselaar kan er veel water uitstromen.
   afvoerpijpje kan schoongemsakt worden met een metalen draad oid. Geantwoord op 22-9-2013 om 00:09

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • De deur van onze Whirlpool Montana C droogmachine gaat niet open als je er op een normale manier aan trekt. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Gesteld op 6-2-2012 om 07:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb de deur opgengekregen door de sluiting te verwarmen met een haardroger op de lage stand.

   Bij controle van het sluitmechaniek op de machine bleek er een bruine kleverige substantie in te zitten. Hoe die daar is gekomen is mij ook niet duidelijk. Maar waarschijnlijk was dat de oorzaak voor het niet kunnen open trekken van de deur. Na het verwijderen van het sluitmechaniek (in de gebruiksaanwijzing staat hoe dat moet) en het schoonmaken van het mechaniek met een microvezeldoekje met een beetje water, werkt de sluiting weer perfect. Het is wel even een gedoe om het mechaniek uit elkaar te krijgen en weer in elkaar te zetten, omdat er een behoorlijk sterke veer in zit. Geantwoord op 6-2-2012 om 07:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een whirpool Montana wasdroger ( 5 jaar oud)die niet meer warm wordt.
  vraag:
  Kan ik de beveiliging van deze resetten en waar zit deze dan?


  Met vriendelijke groet,
  Bert Gesteld op 21-1-2011 om 08:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • zeg bert, heb jij op deze vraag antwoord gehad of zelf uit gevonden?
   dan zou ik het graag willen weten, mijn droger wordt nl ook niet meer warm, Geantwoord op 25-10-2014 om 11:43

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • het rode knopje van de warmtewisselaar blijft steeds branden??iemand een idee wat het kan zijn? Gesteld op 18-11-2010 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Montana C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Montana C in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info