50949

Heeft u een vraag over producten die in deze categorie vallen? Stel hier uw vraag aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

Weegschalen

Zoeken resetten

 • Wie kan simpel uitleggen wat navalcorrectie is en navaltijd. Gesteld op 20-1-2022 om 07:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Naval correctie betreft het doseren van een product op basis van gewicht. Stel je een vat voor waarin een bepaalde hoeveelheid product moet worden gedoseerd. Op het moment dat het gewenste gewicht is bereikt, stopt de doseersturing de toevoer van product. Echter, het is mogelijk dat er vanaf dat moment, toch nog een kleine hoeveelheid product in het vat terecht komt. Denk aan het product dat op het moment van het sluiten van de toevoer al 'onderweg' was naar het vat. Dit noemen we de naval. Dit zou betekenen dat er iets teveel product wordt gedoseerd. Om dit te voorkomen kan de doseersturing iets eerder stoppen met doseren. Dit iets eerder stoppen is de navalcorrectie en zorgt ervoor dat precies het exacte gewicht wordt gedoseerd. Geantwoord op 20-1-2022 om 10:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Weegschalen handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info