Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Wanscam
Wired/Wireless IP
camera
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • krijg de camera niet terug op fabriek instellingen
  Gesteld op 11-2-2019 om 15:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wanscam ip cam werkte perfect óók op de telefoon. Nou denk ik dat het met de wijziging van provider / glasvezel te maken heeft. Ik kan hem nog steeds elders op de telefoon openen al geeft hij wel als hij verbonden is op E-view7 achter ONLINE met rode lettertjes (Weak pwd,Modifydevice password) maar ik kan hem wel gewoon bekijken. Mijn probleem is dat ik geen meldingen meer krijg en dus ook geen foto's van bewegingen.
  Alles staat hetzelfde als toen ik hem werkend had behalve DDNS staat niet ingevuld . Doordat alles in t engels is wordt het probleem er voor mij niet makkelijker op. Dus wie kan mij zeggen wat het probleem is ? Gesteld op 11-6-2018 om 18:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de Wanscam Camera aangesloten en kan in huis de camera online zien.
  Maar als ik buiten mijn netwerk ben geeft de camera offline aan.
  Wat is het probleem>
  Gesteld op 31-8-2015 om 19:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Wanscam IP camera bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Wanscam IP camera in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info