677270
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
SPJ Portable Sound System Series
Ref. nr.: 170.075; 170.080
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
V1.1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Vonyx-170.075---SPJ-PA912

Zoeken resetten

  • Er staat in de handleiding dat ik hem na aankoop 12 uur lang moet opladen. Maar als ik hem aanzet gaan al meteen alle drie de lampjes branden, rood geel grond. Hoe weet ik dat hij niet al helemaal opgeladen is? Hoe weet ik sowieso of hij helemaal opgeladen is? Wat betekent het als het groene, gele, rode lampjes branden? 33%, 67 % of 100% opgeladen? En waarom zetten ze dit niet even in de handleiding???? Gesteld op 6-4-2024 om 10:23

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het digitale schermpje werkt niet als het apparaat wordt ingeschakeld Gesteld op 14-7-2022 om 19:22

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Moet hij om de zoveel tijd opgeladen worden wanneer hij langer niet wordt gebruikt? Gesteld op 16-10-2020 om 15:25

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Vonyx 170.075 - SPJ-PA912 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Vonyx 170.075 - SPJ-PA912 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Pools als bijlage per email.

De handleiding is 0,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info