Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 1 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wij hebben net de VHR 25 gekocht, omdat dit een van de weinige is die op onze ketel past. Maar als we hem instellen op 20 graden(dus net onder het stipje) dan slaat de ketel niet aan. Pas als we hem op het stipje draaien horen we een klikje en slaat de kachel aan maar als we de thermostaat dan niet terug draaien naar 20 graden onder het stipje slaat de kachel niet weer af en wordt het al gauw 23 graden of meer. Als de kamer eenmaal 20 graden is en het koelt weer af slaat de ketel niet weer vanzelf aan. Hoe kan dit? Wij willen niet elk uur naar de thermostaat moeteb lopen. We hebben een ketel van Valliant VHR 24-28c (die ook redelijk vaak problemen geeft en nu)en de VRT 25 kamerthermostaat. Valliant geeft ons alleen maar problemen. Kan iemand ons helpen of heeft een oplossing.
  Gesteld op 22-3-2010 om 14:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Vaillant VRT25

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info