Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/134
Pagina verder
Modell 68511
Bedienungsanleitung
Instructions - Mode d‘emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso - Návod k obsluze
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan ik een nieuw broodbakblik voor de Unold model 68511 bestellen? Gesteld op 25-3-2017 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de display-verlichting gaat al na enkele seconden weer uit . zeer lastig . is dit te veranderen ? Gesteld op 16-2-2017 om 14:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zag geen antwoorden op de vragen.
  Waar kan ik een nieuw grote-enkelebakvorm kopen ivm glutenintollerantie.
  Gesteld op 29-12-2016 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • brood komt niet of heel moeilijk uit de bakvorm. Eerst ging het goed, maar na ruim een jaar regelmatig gebruik (2 a 3 broden/week) komt het er of in stukken uit of de korst blijf aan de vorm zitten. Het meel is niet anders dan daarvoor. Ik gebruik altijd een beetje olie of boter door, zodat het brood er beter uit kan komen. Gesteld op 3-8-2016 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn deeghaken kwijt. Waar kan ik nieuwe bestellen? Gesteld op 6-9-2015 om 22:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan niet ingesteld krijgen brood is niet gebakken
  Gesteld op 28-2-2015 om 23:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn bakblik van de backmeister 68511 is kapot. Is het mogelijk een nieuwe bakblik te bestellen en wat zijn de kosten hiervoor? mvg Annet trip annettrip@ziggo.nl Gesteld op 20-2-2015 om 16:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er zijn 3 stel kneedhaken erbij ,wanneer en hoe gebruik ik de juiste.
  dat staat niet in de handleiding. Gesteld op 7-2-2015 om 11:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de handleiding van deze machine nodig om te kunnen bakken Gesteld op 20-3-2014 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben sinds maart een unold broodbakmachine en zijn hier tot nu tor erg tevreden mee.Nu is het echter zo dat de kneedhaken tijdens het kneden omhoog kruipen en dus niet meedraaien. Wat kunnen we hier aandoen Gesteld op 11-9-2013 om 18:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Unold 68511 Backmeister bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Unold 68511 Backmeister in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info