Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kunnen we contact leggen en praten met andere zenders via de walkietalkie
  groetjes suzanne alix en josephine
  xxx Gesteld op 5-2-2022 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de handleing niet meer, kunnen jullie mij die niet bezorgen
  het toestel ziet er zwart en geel uit
  Loterman Pascal
  D'hoppe 26
  7880 Vloesberg
  0475250236
  ------------------------ Gesteld op 27-8-2018 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijnheer LOTERMAN, ik ben de notaris van mevrouw GARREC.

   We hadden geprobeerd u te bereiken via verschillende e-mails over uw erfenis, maar niet over uw nieuws.

   Neem dan snel contact met ons op of schrijf naar de neef van de overledene.
   Hier is zijn e-mail: mvi362121@gmail.com Geantwoord op 1-5-2020 om 12:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Topcom Walkie-Talkie

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info