785079

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
Pro
met vervangbare batterij
Duurzaamheid die tegen alles bestand is. Pas bij
elk gelegenheid. Waar het leven je ook
brengt, breng een Pro mee.
100 m 2x luider Vervangbare
batterij
DE NIEUWE
Aan de slag
Download de gratis Tile app en volg de eenvoudige in-app
stappen om je Mate te activeren.
Vind je spullen
Gebruik de Tile app om je apparaat te bellen als je in de
buurt bent, of om de locatie op een kaart te zien als je
ver weg bent.
Vind je smartphone
Dubbelklik op de Tegelknop op uw toestel om uw telefoon
te laten rinkelen, zelfs wanneer deze op stil staat.
Activate community find
Met miljoenen gebruikers over de hele wereld kan de Tile
community u helpen uw spullen snel te vinden, waar ze
ook zijn.
Delen
Deel het met een huisgenoot of vriend(in) om je
vindingkracht te vergroten.
Vervangbare batterij
Mate maakt gebruik van een vervangbare CR1632 batterij die
een jaar lang zonder onderhoud werkt en dan gemakkelijk
zelf te vervangen is.
Meest krachtige
Met ons luidste volume en langste bereik, dus waar uw spullen
zich ook bevinden, u zult ze vinden.
Smart home integratie
Mate werkt met Amazon Alexa en Google Assistant om het vinden
gemakkelijker dan ooit te maken.
Grondig getest
Val tests. Squish testen. Tuimel tests. Onze meest rigoureuze tests
betekenen dat uw echte leven meer dan gedekt is.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tile Pro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tile Pro in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6.61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Tile Pro

Tile Pro Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info