Taal Documenttype Pagina's
Alle talen Installatiehandleiding 8 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • L.S.,
  Betr.: Thule Caravan Light SP911.
  Wat is de hoogte van het fietsendrager-frame : Vanaf de dissel tot en mét de rijwielgoot?
  Want: Mijn disseldeuren draaien - horizontaal - dus er is weinig ruimte beschikbaar.(ca. 6 cm.!!)
  (Dus de hoogte van de drager zónder opstaande bevestigingsbeugel.)
  Bij voorbaat dank. Met groet.
  Hans de Rooij. (Evt. 023-5251969). Gesteld op 14-3-2017 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Thule Caravan Light SP911

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info