Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
57
BRĪDINĀJUMS: Nesadedziniet akumulatoru. Tas var
izraisīt sprādzienu. Pirms akumulatora utilizācijas
aizsedziet izvadus ar piemērotu izolējošo līmlenti, lai
izvairītos no īssavienojuma. Nepakļaujiet akumulatoru
augstas temperatūras vai uguns iedarbībai, jo tas var
izraisīt sprādzienu.
SPECIFIKĀCIJA:
12VIEDARBINĀŠANASIERĪCE
Akumulatoru tips:
- 12V hermētiskais svina akumulators, uzlādējams;
Akumulatora kapacitāte:
- 34 Ah
Izejas strāva:
- maksimumstrāva 1800 A;
Vara vadi:
- ar PVH izolāciju
Vada garums:
- 100 cm
Lampa:
- gaismas diode
Izejas kontaktligzda:
- divas piepīpētāja tipa ligzdas 12V līdzstrāva / maks.
strāva 10A
Īpašības:
- slēdzis 12V/OFF;
- izejas aizsardzība pret pārslodzi;
- automātiskā izslēgšana atkarībā no uzlādēšanas
līmeņa;
- gaismas diode un skaņas signāls brīdināšanai par
polaritātes neievērošanu.
Svars:
- 14 kg
Komplektācijā esošie piederumi:
- Barošanas avots (ZĪM. B-7) 12V līdzstrāva/1200 mA
izeja;
- Ieejas/izejas savienošanas vads (ZĪM.B-10).
12V/24VIEDARBINĀŠANASIERĪCE
Akumulatora tips:
- 12V hermētiskais svina akumulators, uzlādējams;
Akumulatora kapacitāte:
- 44 Ah
Izejas strāva pie:
- maksimumstrāva 2500A
Vara vadi:
- ar PVH izolāciju
Vada garums:
- 100 cm
Lampa:
- gaismas diode
Izejas kontaktligzda:
- divas piepīpētāja tipa ligzdas 12V līdzstrāva / maks.
strāva 10A
Īpašības:
- slēdzis 12V-24V/OFF;
- izejas aizsardzība pret pārslodzi;
- automātiskā izslēgšana atkarībā no uzlādēšanas
līmeņa;
- gaismas diode un skaņas signāls brīdināšanai par
polaritātes neievērošanu.
Svars:
- 16.5 kg.
Komplektācijā esošie piederumi:
- Barošanas avots (ZĪM. B-7) 12V līdzstrāva/1200 mA
izeja;
- Ieejas/izejas savienošanas vads (ZĪM.B-10).
____________________(BG)____________________
РЪКОВОДСТВОСИНСТРУКЦИИ
ОБЩАИНФОРМАЦИЯ
Истинско портативно стартерно устройство с
акумулатор. Идеално за всеки, който има нужда
от стартерно устройство. Неговите приложения
включват моторни лодки, автомобили, камиони,
мотогенератори и много други.
Напълно съвместимо с всички системи за стартиране
от 12 volt или 24 volt.
СтартернотоустройствоизползваХЕРМЕТИЧЕСКИ
АКУМУЛАТОРИ БЕЗ ПОДДРЪЖКА; това позволява
единицата да се постави във всякакво положение и
на всяко място без да има опасност от разливане на
киселината.
Стартерното устройство е оборудвано с прекъсвач,
който трябва да се активира, за да позволи пускането.
Стартерното устройство може спокойно да се постави
под или зад седалка или да се съхранява под ръка.
Съхранявайтетоваръководствотосинструкции.
Ръководството е необходимо, за да се прави
справка относно предупрежденията и предпазните
мерки, свързани с безопасността, процедурите по
функциониране и поддръжка, списъка с компоненти
и техническата спецификация.
Ръководството с инструкции да се съхранява на
безопасно и сухо място с цел бъдещи консултации.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАРТЕРНОТО
УСТРОЙСТВО,ПРОЧЕТЕТЕВСИЧКИИНСТРУКЦИИ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
СВЪРЗАНИСБЕЗОПАСНОСТТА
Внимание: с цел да се намали риска от
нараняванена хораи повреди пооборудването,
ви препоръчваме да използвате стартерното
устройствокатоспазватевинагиосновнитемерки
забезопасност.
1-
Да се предпазват очите. Да се носят
винаги предпазни очила, когато се работи
с оловни акумулатори с киселина.
2-
Избягвайте контакт с киселината на
акумулатора. В случай на изпръскване
или на контакт с киселината, да се измие
незабавно съответната част с чиста вода.
Миенето с вода да продължава до идването на
лекар.
3-
Важно е кабелите да се свържат с
правилната полярност:
Да се свърже червената щипка за
зареждане към положителната клема на
акумулатора (символ +).
Да се свърже черната щипка за зареждане към
шасито на автомобила, далеч от акумулатора и
от тръбите за горивото.
- Стартерното устройство да се използва в
проветриви пространства. Да не се правят
опити за осъществяване на пускания, когато
наблизо има запалими газове и течности.
- Възпрепятствайте черната и червената
щипка да влизат в контакт или да докосват
общ проводник, тъй като това може да
доведе до тяхното разтопяване или това на
метални предмети. Поставяйте щипките върху
единствено върху специалните опори.
57

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • prostart 2824 laad niet op dit apparaat is nog geen 3 jaar oud heeft nieuw lader besteld en aangesloten gaat gelijk groen lampje branden trek er de stekker uit om te kijken of die vol is geen reactie nu vraag ik zirt er toevallig een zekeringetje tussen wat eventueel kapot kan zijn ? is er een tekening van het apparaat ? Gesteld op 3-1-2022 om 15:59

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hij laad niet op nieuwe oplader ook niet zit er ergens een zekering verstopt apparaat is nog geen 3 jaar oud en slechts 4 a 6 keer gebruikt Gesteld op 3-1-2022 om 15:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 2824 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 2824 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info