Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Onze telefoon gaat 5× over en gaat op de fax. Hoe kan ik dit verwijderen Gesteld op 13-2-2019 om 11:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil het nummer van mijn laatste inkomende oproep herbekijken Gesteld op 25-9-2018 om 10:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn toestel : Belgafax 180ts : de inktfilm dient vervangen te worden
  bijgevolg had ik graag een nieuwe inktfilm voor mijn Belgafax 180ts besteld Gesteld op 13-9-2017 om 16:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK KAN GEEN FAX ONTVANGEN VIA KPN VASTE TEL OOK NIET VERZENDEN WEL BELLEN DE FAXAPP IS NIET STUK WAT DO IK VERKEERD HET IS DE AANSLUITING ZEGGEN ZE MAAR IK HEB ER GEEN VERSTAND VAN KUNT U MIJ HELPEN RICKY Gesteld op 11-3-2016 om 01:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Telefoon/fax

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info