Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
1
FMT200BT Bedienungsanleitung
Das FMT200BT ist ein mit sämtlichen Fahrzeug-Audiosystemen kompatibles
handfreies Bluetooth Gerät für Mobiltelefone und drahtlose MP3-Player.
Vor in Betriebnahme bitte diese Anweisungen sorgfältig durchlesen!
Zubehör: FMT200BT, Fernbedienung, Audiokabel, 2.0A Sicherung, Bedienungsanleitung
FMT200BT Besonderheiten
1. Unterstützt SD-Karten und USB-Speicher.
2. Audio Eingang für alle gängigen Stereogeräte.
3. Eingehende Anrufe akustisches Signal und Blinklicht auf dem Display.
4. Hand-Frei-Modus und private Hör-Funktion.
5. Bluetooth 2.4GHz Stereo (Standard 2.0GHz) für eine saubere Übertragung.
6. Audio Format: MP3 und WMA.
7. Hat eine Fernbedienung (20 Tasten) und Tasten für Rufannahme/-beendung
sowie private Hör-Funktion auf der Vorderseite des Gerätes.
Grundfunktionen
1.
+
Höhere Frequenz einstellen.
2. Niedrigere Frequenz einstellen.
3.
Vorheriger Titel (langer Tastendruck – Lautstärkeregelung runter)
4. Nächster Titel (langer Tastendruck – Lautstärkeregelung hoch)
5. Play / Stop sobald das Gerät in den 12V Zigarettenanzünder
eingesteckt wird, wird automatisch die Musik abgespielt.
1x Tastendruck Musik stoppt, erneuter Tastendruck Wiedergabe läuft weiter
6. Taste zur Annahme oder Ablehnung eingehender Anrufe bei
eingehenden Anrufen hält die Musik automatisch an, drücken Sie die Taste zur
Rufannahme. Nach Gesprächsende Taste erneut drücken um die Verbindung
aufzuheben. Durch erneutes Drücken wird die Musik weiter abgespielt.
7. Taste r Privatmodus soll der eingehende Anruf nicht von der
Umgebung mitgehört werden, Taste drücken
der Anruf wird automatisch auf
das Mobiltelefon umgeleitet.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx FMT200BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx FMT200BT in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info