Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Grenade Bluetooth Soundstation BT–X4
Bedienungsanleitung
Die Konformitätserklärung fur dieses Gerät ist unter: www.technaxx.de/
(in der unteren Leiste “Konformitätserkärung”)
Besonderheiten
Portables Mini-Lautsprechersystem mit Bluetooth Funktion & eingebautem Radio für
iPhone, iPad, iPod, Mobiltelefone, Tablet-PC, PC/Notebook
Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablet-PC, etc.)
MicroSD Kartenfach & USB-Slot bis 32GB
AUX-Eingang für den Anschluss anderer Audio-Geräte
Eingebauter, aufladbarer (~ 4 Std.) Lithium-Akku 600mAH (über USB-Kabel)
Spielzeit mit MicroSD Karte / USB: ~11 Std. / ~6 Std.
Beständiges Aluminiumgehäuse in trendigen 5 Farben
Einfach zu installieren und hervorragender Klangqualität
Klein und handlich, ideal für die Reise
Produktübersicht
1
Lautsprecher
7
Kontrollleuchte
2
Mikrofon (MIC)
8
Mode
3
MicroUSB Anschluss
9
Zurück und VOL–
4
USB-Slot
10
Abspielen / Pause /
5
MicroSD Kartenfach
11
Vorwärts und VOL+
6
3,5mm Kopfhörerbuchse
12
Strom EIN/AUS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx BT-X4 Musicman Grenade Bluetooth Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx BT-X4 Musicman Grenade Bluetooth Soundstation in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info