Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
http://www.supportplus.fr/manuelsutilisateur/manuel_urc_288.pdf
RC 8 - UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING
Hartelijk bedankt dat u de nieuwe afstandsbediening RC 8 heeft gekocht. Uw RC 8 benodigd 2
batterijen van het type „AAA“ (niet bij de levering ingesloten) en kan tot en met 8 toestellen bedienen:
televisie, videorecorder, DVD-speler, sateliettenontvanger of kabelbox, Cd-player, tuner (radio), tape
(cassettedek) en amplifier (versterker).
Eenvoudige INSTELLING voor de bediening van de TELEVISIE
1. Installeer 2 nieuwe alkaline 1.5V batterijen AAA/LR03 in de achterkant van uw RC 8
afstandsbediening. Let op de richtingsmarkering in het batterijenvak.
2. Zet uw TELEVISIE aan.
3. Neem de bijgevoegde codelijst en zoek de merknaam van uw TELEVISIE (bijv. Sony) op.
4. Naast de merknaam staan een aantal driecijferige codes, welke ingevoerd dienen te worden.
5. Druk op de toets van uw RC 8 (ongeveer 5 seconden) totdat het lichtje (LED) tweemaal oplicht.
6. Toets de (eerste) driecijferige code van de lijst ( bijv. voor Sony) in met de nummertoetsen van de
RC 8.
7. Het lichtje (LED) zal tweemaal oplichten om aan te geven dat de ingevoerde code is geaccepteerd.
8. Richt uw RC 8 op uw TELEVISIE en druk op de toets. Uw RC 8 is juist ingesteld indien uw
TELEVISIE nu uitgaat.
9. Als uw TELEVISIE niet uitgaat of nog niet juist functioneert, dan dient u stap 3. tot en met 8. te
herhalen door steeds een andere code van de bijgevoegde lijst te proberen.
10. Als geen enkele driecijferige code van de lijst geschikt is voor de bediening van uw TELEVISIE,
kunt u de hierna beschreven ”Zoekmethode” van uw RC 8 proberen
Eenvoudige INSTELLING voor de bediening van de VIDEORECORDER
De instelling van de RC 8 voor de bediening van uw VIDEORECORDER is gelijk aan de hierboven
beschreven instelling voor de bediening van een televisietoestel. U dient stap 1. tot en met 10. te
volgen waarbij voor het woord TELEVISIE het woord VIDEORECORDER gelezen dient te worden en
de toets vervangen dient te worden voor toets.
Eenvoudige INSTELLING voor de bediening van de SATELLIETONTVANGER of
KABELCONVERTER
De instelling van de RC 8 voor de bediening van uw SATELLIET-ONTVANGER /
KABELCONVERTER is gelijk aan de hierboven beschreven instelling voor de bediening van een
televisietoestel. U dient stap 1. tot en met 10. te volgen waarbij voor het woord TELEVISIE het woord
SATELLIET-ONTVANGER of KABELCONVERTER gelezen dient te worden en de toets vervangen
dient te worden voor toets.
Eenvoudige INSTELLING om uw DVD-speler te bedienen
Om de afstandsbediening op uw DVD-speler te kunnen instellen, gaat u zoals bij de instelling van uw
televisie te werk.Volgt u de stappen 1. tot 10. op en gebruikt u de toets op uw RC 8.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Support plus RC 8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Support plus RC 8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info