Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
PACKUNGSINHALT
1x Smarte Wi-Fi Steckdose inkl. 2 USB-Anschlüssen
1x Benutzerhandbuch
FUNKTIONSDIAGRAMM
1. Smarte Steckdose
2. USB Anschlüsse
3. Steckdose
4. Netzschalter
5. Stecker
15
2
34
SPEZIFIKATIONEN
Energieversorgung Wechselstrom 230 V - 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme 3680 W.
Einzelner Ausgangsstrom 16 A max
Einzelner USB-Ausgang DC 5 V 2.4 A max
Anschlüsse 2 USB / 1 AC Stecker
Wi-Fi Standard 2,4 GHz (stellen Sie sicher, dass Ihr Router 2,4 GHz hat, wenn der Router
zwei Bänder)
Betriebstemperatur 0 °C - 35 °C.
Lagertemperatur -10 °C - +60 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5% (0 °C) ~ 75% (35 °C) RH
WLAN-Spezifikation Standard : 802.11 b/g/n
Encryption : WEP / WPA / WPA2
Frequency range : 2412 – 2472 MHz
Max. Transmitting power : 802.11b : +18 dBm
802.11g : +16 dBm
802.11n (20 MHz) : +14 dBm
Channel: 1-13
21 Oct 2021 06:41
1
Deutsch
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Strong Helo PlusB Triple bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Strong Helo PlusB Triple in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Strong Helo PlusB Triple

Strong Helo PlusB Triple Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Strong Helo PlusB Triple Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info