766917
38
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
Connectoren 42 inch
1 x ANT IN
1 x SAT IN
1 x CI
2 x HDMI
2 x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1 x S/PDIF (optisch)
1x Koptelefoon
1x Mini AV IN 3,5 mm
Algemene gegevens
Ingangsspanning: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Vermogen: 42”: max. 75 W, typ. 50 W
43”: max. 85 W, typ. 58 W / max.85 W, typ. 60 W
32”: max. 50 W, typ. 31 W
Vermogen in stand-by: ≤ 0.5 W
Bedrijfstemperatuur: +5 °C ~ +35 °C
Opslag Temperatuur: -15 °C ~ +45 °C
Luchtvochtigheid bereik: 20% ~ 80% RH, non-condensing
Opslag luchtvochtigheid bereik: 10% ~ 90% RH, non-condensing
Afmetingen (BxDxH) in mm: 42”: 951.3 x 213.7 x 593.5
43”: 996.7 x 221.6 x 616.3
32”: 725.9 x 181 x 478.4
Gewicht: 42”, 43” : 6.2 kg
32“: 3.6 kg
Gegevensbescherming:
Houd er rekening mee dat STRONG, haar productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers
van de services technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken,
inclusief, maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en applicatiesoftware
en randapparatuur. STRONG, haar productiepartners, de leveranciers van applicaties en de leveranciers
van de services kunnen deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of om u diensten of
technologieën aan te bieden, zolang deze maar in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.
Houd er bovendien rekening mee dat sommige services die -al in het apparaat zijn geïnstalleerd of
door u zijn geïnstalleerd-, een registratie kunnen verzoeken waarvoor u persoonlijke gegevens moet
verstrekken.
Houd er daarnaast rekening mee dat sommige services, die niet vooraf zijn geïnstalleerd maar wel
kunnen worden geïnstalleerd, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zelfs zonder aanvullende
waarschuwingen te geven en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke
schending van gegevensbescherming door niet vooraf geïnstalleerde services.
34
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Strong 32HC5433 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Strong 32HC5433 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Strong 32HC5433

Strong 32HC5433 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 42 pagina's

Strong 32HC5433 Gebruiksaanwijzing - English - 38 pagina's

Strong 32HC5433 Gebruiksaanwijzing - Français - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info