Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
10 Stokke
®
Harness user guide
FI
Stokke® Harness Käyttöohjeet
TÄRKEÄÄ!
SÄILYTÄ TULEVAA YTTÖÄ VARTEN
VAROITUS – Ole varovainen kun käytät valjaiden hihnoja automaattiovien, liukuportaiden tms. läheisyydessä.
VAROITUS – Poista irrotettavat hihnat valjaista kun asennat ne lastentuotteeseen.
VAROITUS – Kun valjaat eivät ole käytössä, säilytä ne lasten ulottumattomissa.
VAROITUS – Älä käytä valjaita moottoriajoneuvoissa.
VAROITUS Jos tätä tukea käytetäänTripp Trapp® -tuolissa, sitä ei saa käyttää ilmanTripp Trapp® Baby Set™-sarjaa.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Stokke® Tripp Trapp® -tuolin ja Stokke® Xplory® -vauvankopan lisävarusteena.
Tuote on tarkoitettu lapselle, jonka ikä on 0 - 36 kuukautta. Säädä valjaat lapselle sopiviksi. Tuotteen voi pestä pesukoneessa
40°C lämpötilassa. Rumpukuivaus kielletty. Älä käytetä tuotetta, jos havaitset kulumia tai vaurioita hihnoissa ja kiinnikkeissä.
Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa valjaissakaan.
Valjaita ei saa käyttää, jos niissä näkyy vaurioitumisen tai kulumisen merkkejä, kuten halkeamia tai muoviosien rispaantumis-
ta. Jos vaurioita tai kulumisen merkkejä näkyy, tilaa uudet osat Stokken asiakaspalvelusta.
Valjaiden säätövara: Vyö: 24 – 80 cm. Olkahihnat: 22 – 40 cm. Kiinnityshihnat: 6 – 25 cm.
FR
Stokke® Harness Mode d’emploi
IMPORTANT !
CONSERVER CE MODE D’EMPLOI
POUR TOUT USAGE ULTÉRIEUR
ATTENTION
L’utilisation de sangles à proximité de portes automatiques, escaliers roulants etc. peut être dangereuse. Prudence !
ATTENTION – Ôtez les sangles amovibles lorsque le harnais est xé à un produit pour enfants.
ATTENTION – A conserver hors de portée des enfants quand le produit n’est pas utilisé.
ATTENTION – Ne pas utiliser le harnais dans des véhicules à moteur.
ATTENTION – Lorsque vous utilisez la chaise Tripp Trapp® , n’utilisez jamais ce harnais sans leTripp Trapp® Baby Set™.
Ce produit ne doit être utilisé qu’avec les produits Tripp Trapp® et la nacelle Stokke® Xplory® baby bag. Ce produit s’adresse aux
enfants entre 0 et 36 mois. Ajustez le harnais en fonction de la taille de votre enfant. Ce produit est lavable en machine à 40 ° C.
Ne pas faire sécher en sèche linge. Ne pas utiliser ce produit si les sangles et attaches semblent usées ou endommagées. Garder
l’enfant sous surveillance quand il porte le harnais.
Níutilisez pas le harnais si celui-ci montre un signe de dètèrioration quel quíil soit, ou une usure excessive telle que líeloche-
ment des laniëres ou des ssures dans le plastique. Au cas o˘ une telle dètèrioration ou une usure excessive serait observèe,
veuillez contacter le service client de Stokke an de commander une piëce de rechange.
Possibilités de réglage du harnais:
Ventre : 24 – 80 cm. Sangles d’épaules : 22 – 40 cm. Sangles d’attache : 6 – 25 cm.
GR
Stokke® «Ασφάλεια»- Συναρμολόγηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσοχή στον κίνδυνο όταν χρησιμοποιείτε ιμάντες κοντά σε αυτόματες πόρτες, ασανσέρ κτλ.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stokke Tripp Trapp Harness bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stokke Tripp Trapp Harness in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 6,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info