Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder



1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik kan mijn router niet resetten? Gesteld op 13-5-2010 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • it kan altijd, er zit waarschijnlijk een klein gaatje in de router waar een speld inpast, daar onder zit meestal een reset-switch.
   Zoniet, ga dan naar Start/Uitvoeren en tik in: ipconfig en druk op enter.
   Je ziet een lijst met gegevens waaronder ook: standard gateway
   Hierachter staat een nummer bijvoorbeeld: 192.168.1.54
   Schrijf dit nummer op en vul deze in in de http-balk van internet-explorer.
   Druk op enter en je ziet nu dat je naar een soort site lijkt te gaan maar als het goed is krijg je een menu te zien van je Router, hier moet toch echt resetten tussen staan.
   Verder kan ik niet helpen want ik ken Sitecom routers niet goed.
   Let wel: als je een router koopt, dat ie voldoet aan de snelheden van je abonnement, anders wordt je snelheid belemmerd door de router.
   Succes Geantwoord op 8-11-2010 om 09:02

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom WL-176 wireless network broadband router 54g turbo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom WL-176 wireless network broadband router 54g turbo in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 10,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info