Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Windows Netwerkconfiguratie
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Werkt de handleiding ( 200-mbps homeplug) voor Microsoft ook goed voor Google Android? Gesteld op 18-11-2019 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het powerlampje blijft rood knipperen.
  verschillende stopcontacten geprobeerd.
  wat kan hiervan de oorzaak zijn? Gesteld op 26-11-2018 om 16:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik twee homeplugs 200 mbps naast elkaar gebruiken?? Gesteld op 4-12-2012 om 12:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik de homeplug 200mbps samen gebruiken met de 85mbps van sitecom? Gesteld op 10-7-2011 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • nee dat kan hellaas niet, de 200mbps werkt samen met de 500mbps.

   de 85mbps is een universele homeplug en kan als zender en ontvanger gediend worden.

   de 200 en 500 kunnen alleen een zender of alleen een ontvanger zijn. Geantwoord op 22-1-2013 om 01:26

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Ik heb twee Homeplugs gekocht van Sitecom LN505. Ik heb in het hele huis alle contactdozen uitgetest. Ik krijg met geen enkele internet verbinding. Het middelste groene lampje gaat niet branden. Resetten helpt ook niet.
  Wat kan er aan de hand zijn?
  Moet er soms iets geinstalleerd worden?
  Gesteld op 17-2-2011 om 01:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik Sitecom 200 mbps samen met Sitecom 85 mbps gebruiken? Gesteld op 31-8-2010 om 17:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom 200 mbps homeplug bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom 200 mbps homeplug in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info