622435

Heeft u een vraag over producten die in deze categorie vallen? Stel hier uw vraag aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

Sistec

Zoeken resetten

 • Heeft iemand de standaard draai code van een wat oudere sisten brandwerende archief kast? Iemand heeft aan de draaischijf gezeten en nu kan het handvat niet op zij voor de sleutel. Gesteld op 13-2-2021 om 15:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dear Sir/Madam,

  Can you please help us? We have a Sistec Kluis in our office for the last 12 years. Up to now, we have not had a problem, however, recently it is becoming more and more difficutl to open the safe. One day it opens the next day not. We have changed the battery however, this does not seem to help. Can you help? Gesteld op 3-2-2020 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kluis wil niet meer openen.Batterij vervangen door lithiumversie maar ook dit helpt niet.
  Is alleen te openen met code maar nadat code is ingevoerd ook geen pieptoon.
  Hebben jullie een suggestie? Gesteld op 13-8-2019 om 15:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Sistec Kluis handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info