Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
IAN 113854
FUNKSTECKDOSEN-SET
FUNKSTECKDOSEN-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
WIRELESS SOCKET SET
Operation and Safety Notes
113854_silv_Funksteckdosen-Set_Cover_DE_AT.indd 2 17.06.15 10:24
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • handleiding silver crest 5 delig met 4 stekkerdozen met afstandsbedining 66538
  Gesteld op 26-7-2020 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik steek de stopcontact in het stopcontact het led van het stopcontact begin te knipperen en dan druk op het afstandsbediening op on-knop en dan heb ik stroom op apparaat en het led 5 brand niet na 20sec val mij apparaat zonder stroom en mij led 5 begint knipperen wat is er fout of stuk aan deze stopcontact ik wil een oplossing,marc.noten32@telenet.be dit is mij mail adres.grtjs Marc. Gesteld op 5-7-2020 om 13:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Innsky airfryer handleiding in het nederlands.
  m.v.g.
  Loek Gesteld op 8-12-2019 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • schakelaar op nieuw programmeren na batterij wisseling Gesteld op 4-7-2019 om 21:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedenavond, ik heb een silvercrest afstandsbediening met ontvangers art. 1 04853 0 706/0486628
  Nu wil het geval als ik een van de schakelaars indruk er 2 ontvangers op reageren.
  ik had graag een berichtje van u.
  Groet, A.Faber
  alex1faber@gmail.com Gesteld op 4-11-2016 om 19:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Haal de betreffend ontvanger uit het stopcontact en steek deze weer terug. Druk op de uitknop van de code die u wilt wissen. Zelf heb ik ze eerst allemaal gewist (A B C D) en daarna weer ingesteld op de juiste letter. De handleiding staat op Klik op deze LINK Geantwoord op 9-11-2016 om 14:19

   Waardeer dit antwoord (19)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 113854 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 113854 in de taal/talen: Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info