Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Setting menu / Einstellungsmenü / Menu réglages / Menu impostazioni / Menú de ajuste / Instellingsmenu / Menu ustawień
Setting menu / Einstellungsmenü / Menu réglages / Menu impostazioni / Menú de ajuste / Instellingsmenu / Menu ustawień
Reset / Nullstellen / Réinitialiser / Azzeramento / Colocar en cero / Op nul instellen / Zerowanie
Trip Section Counter (TS) / Trip Section Counter (TS) / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Polnisch
Press longer
> 4 sec.
Press longer
> 4 sec.
Press longer
> 2 sec.
x 1 Press longer
> 4 sec.
x 1
or or or
Press longer
> 6 sec.
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1 x 1 x 1 x 2 x 1
x 1
x 1
x 1
x 2
x 1
x 1
x 1 x 1
x 1
+ 2
+ 1
+ 1 + 2 + 3
+ 3
+ 5
+ 2
+ 40
or press long
+ 5
x 1
- 1
+ 1
+ 1
+ 15
or press long
+ 66
or press long
+ 36
or press long
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
- 2 x 1 + 1 x 1
Set language / Sprache einstellen / Sélectionner la langue / Selezione lingua / Seleccionar idioma / Taalkeuze / Wybór języka
Set unit / Einheit festlegen / Défi nir l‘unité / Impostazione unità / Determinar unidad / Eenheid vastleggen / Ustalenie jednostki
Set contrast / Kontrast einstellen / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Polnisch
Set clock / Uhrzeit einstellen / Régler l‘heure / Impostazione orario / Ajustar hora / Kloktijd instellen / Ustawienie czasu
Set fuel l / 100 km / Fuel l / 100 km einstellen / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Polnisch
Set wheel size / Eingabe Radumfang / Reglage de la circonference de la roue / Immissione circonferenza ruota / Introducción de las dimensiones de la rueda / Invoer wielomtrek / Zadání obvodu kola
Set total distance / Gesamtstrecke einstellen / Régler la distance totale / Impostazione percorso totale / Ajustar tramos totales / Totale afstand instellen / Ustawienie całkowitej długości dystansu
Set total time / Gesamtzeit einstellen / Régler la durée totale / Impostazione tempo totale / Ajustar tiempo total / Totale tijd instellen / Ustawienie czasu całkowitego
Set total fuel / Total Fuel einstellen / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Polnisch
English k Deutsch
KMH k MPH
2 k 3
Start / Stop
Reset
00:00 k 15:36
1,0 k 7,6
2155 k 2136
0 k 2.325
0:00 k 105:40
0,0 k 120,3
084151/1
BC 12.12 /BC 12.12
BIKE COMPUTER TOPLINE
VIDEO
TUTORIAL:
INSTALLATION
VIDEO:
x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1
FUNCTIONS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goedenavond,
  Rechtsboven de snelheid blijft knipperen en geeft geen snelheid aan. De batterijen zijn vervangen. Wat zou dat kunnen zijn? Gesteld op 3-4-2019 om 20:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de snelheidaangifte blijft knipperen en geeft alleen 00 aan tijdens het fietsen Gesteld op 17-1-2019 om 09:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op welke hoogte van frame moet de sensor worden bevestigd Gesteld op 14-7-2018 om 08:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De getallen rechtsboven blijven bij installatie knipperen , Gesteld op 15-5-2018 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn kilometerteller geeft geen snelheid meerdere aan, wat kan hier de reden voor zijn? Gesteld op 9-3-2018 om 15:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn snelheidsmeter is uitgevallen en de kilometer telling werkt niet meer,heb batterij van de sensor vervangen maar probleem is niet opgelost,al de andere functies werken wel nog.
  Graag een oplossing! Gesteld op 29-7-2015 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn klokje geeft steeds aan computer laag wat betekent dit bvd Gesteld op 3-6-2014 om 20:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sigma Sport BC12.12 STS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sigma Sport BC12.12 STS in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 4,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info