Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Gebruiksaanwijzng en installatievoorschrift
nl
SIWATHERM
TXL 2202
TXL 2272
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Droger stopt steeds en geeft aan het filter te reinigen. Dat heb ik uiteraard gedaan. Gesteld op 2-10-2019 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Uit welk jaar is dedroger TXL 2202 Moet ik dezedroger vervangen? Gesteld op 16-3-2018 om 14:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Siemens TXL 2202 wasdroger, het verwarmingselement gloeide maar voor
  de helft, ik heb er een nieuwe 2500 w 5pins verwarmingselement met alles er op en
  er aan ingezet,maar heb het zelfde probleem.Wie kan mij vertellen wat het is en
  wat ik kan doen.
  BV,Dank
  j.vdstar@kpnmail.nl Gesteld op 2-1-2014 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had een soortgelijk probleem alleen verwarmde mijn droger helemaal niet, het bleek dat het verwarmingselement goed werkte en toen ben ik op onderzoek gegaan en het bleek in de besturing te zitten (bedieningspaneel of printplaat) daar zitten verschillende schakelaars op de printplaat waarvan eentje een los contact had. Heb het weer gesoldeerd en nu doet ie het weer. Er zitten vier of vijf van die schakelaars (relais o.i.d.) op een rijtje. Ze zijn bruin/rood en ca. 2 x 1 cm groot. Bij mij was het dus een los contact maar het zou ook kunnen dat een van die schakelaars (relais oid) stuk is. Misschien helpt het. Geantwoord op 10-1-2014 om 00:22

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens WTXL 2202 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens WTXL 2202 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info