Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Aanwijzingen bij het wasgoed...
Textielbehandelingssymbolen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
   
      Delicaat 
  
De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:
Ć Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
Ć Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!
Ć Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!
Ć Met olie bevuild wasgoed.
Tips bij het drogen
         

       
     
          
      
           
          
         
      Extra droog  
         
        
     
Milieubescherming / besparingstips
          
            
    
         
 blz. 7, ProgrammaĆoverzicht".
      
        blz. 4.
         

Schoonmaken en onderhoud
Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster
     
   
     
Afvoerslang
Afvoerslang jaarlijks reinigen.
1.     
2.    
3.  
4.  
5.   (zie Installatievoorschrift voor
afvoerslang)
Vochtigheidssensor
De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van
roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de
vochtigheidsgraad van de was gemeten.
Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de
vochtigheidssensoren.
1.  
2.      
 
Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!
Programmakiezer
1.      
2.          
3.       
4.  Start/Stop 
  Uit 
       
Drogen
Inhoud Blz.
J  2
J   2
J    4
J     5
J    6
J  7
J  8
J   9
J   9
J     10
J  11
Correct
Gebruik
J    
J        
  
Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik
nemen! Neem contact op met de Servicedienst!
Droogautomaat
controleren
     
  
       
Zie programmaĆoverzicht op blz. 7.


Pluizenzeef schoonmaken
Droogautomaat uitschakelen
Wasgoed uitnemen
Drogen
Ć Kinderen nooit zonder toezicht bij
het apparaat laten!
Ć Huisdieren uit de buurt van het
apparaat houden!
Voorbereiden
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Droogprogramma kiezen ...


Einde van het programma zodra het lampje brandt
1.      
2.         
3.          
          
Door de automatische antiĆkreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door,
het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie
Antikreuk/Antifroissage twee uur - afhankelijk van model).
Programma kiezen + instellen
Wasgoed bijvullen of uitnemen
Installatie zie blz. 8
... en aanpassen
Starttoets kiezen
Trommel en deur kunnen heet zijn.
Uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd      
    
      

       
      
        
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren
     
       
     
     
           
     
ó
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel D, bijv. polyacryl,
polyamide, elastomeer, acetaat, bei langere droogtijd
StatusĆ
indicaties
Pluizenzeef schoonmaken
J Delicaat /

ProgrammaĆ
verfijning kiezen
Filter reinigen /
Nettoyez le filtre
ServiceĆ
indicaties
Deur sluiten Deur / Porte
Resttijd
Keuze Aan/Uit voor akoestisch signaal aan het eind van het
programma
J Signaal /

Wasgoed sorteren +
in de trommel doen
Keuze
eindtijd /
Fin différée
Einde van het programma na 1* ć 24 uur. (toets eventueel meermaals kiezen)
(*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h -> 2h. Altijd
kiesbaar tot het volgende hele uur.)
J Starttijd Wolkorf
 
 
Droogtijd instellen voor programma ? Drogen in korf
(zie aparte handleiding "Wolkorf").
Alleen in
uitgeschakelde
toestand!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens WT 36V302 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens WT 36V302 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info