Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/140
Pagina verder
CAUTION:
The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability
when the drawer is open.
CAUTION:
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
VORSICHT:
Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
ATTENTION:
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l’équipement et devra être
facilement accessible.
AVISO:
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.
VARNING:
Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.
LET OP:
Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegangbaar te zijn.
CAUTION:
For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.
VORSICHT:
Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.
ATTENTION:
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.
AVISO:
Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.
VARNING:
För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.
LET OP:
Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.
Warning
This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may
be required to take adequate measures.
Warnung
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall
kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.
Avertissement
Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit risque de provoquer une interférence radio,
auquel cas l’utilisateur sera obligé d’observer les mesures adéquates.
Advertencia
Este es un producto de la clase A. En un ambiente doméstico es posible que este producto cause radiointerferencia. En
este caso se solicita al usuario que tome medidas adecuadas.
2
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

2
 • hoe kan ik de kassa reseten. als ik de kassa aanzet kassa gaat alleen raporteren en gaat niet stopen en ik moet stroon uithalen Gesteld op 24-6-2016 om 04:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • als je de sleutel naar z draait dan reset ie als je op de totaal knop hebt geduwd
   dan begint ie weer op nieuw op 0
   hij maakit 2 gedeeltes 1 voor jezelf en 1 boekhouding
   dan stopt ie en anders is ie kapot Geantwoord op 21-7-2016 om 19:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik op de toets van groep 1 druk, slaat kassa automatisch €25,00 aan...
  Vreemd, nog nooit gehad.
  Weet iemand hoe ik dit eruit kan halen? Gesteld op 23-3-2016 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  ik heb deze kassa gekregen maar is het mogelijk om 2 btw soorten erin te zetten? 6% en 21%?
  en weet iemand hoe? ik snap niks van die handleiding, of weet iemand misschien iemand die langs kan komen om het te regelen?
  Groetjes Melissa Gesteld op 12-2-2016 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja. Je kan bv btw 21% in groep 1( toets met nr 1) zetten. En btw 6% in groep 2. Op Youtube staan diverse ( Engelstalige) filmpjes hierover Geantwoord op 17-3-2016 om 19:35

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • XE-A102:

   MA-Sleutel naar Z/ PGM stand   9

   Sub TL

   2

   X/TM

   210000

   Sub TL

   Sub TL
   Er komt een controle bon uit de printer. Controleer of het percentage gewijzigd is in 21%

   (en niet 0,21 of iets dergelijks
   Geantwoord op 17-3-2016 om 20:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wat moet ik doen, hij heeft altijd de procenten van het totaal bedrag afgehaald. Nu tel hij. % bedrag erbij op Gesteld op 29-1-2016 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag 5% aftrekken van een totaal bedrag hoe moet ik het doen? Gesteld op 21-12-2015 om 07:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je slaat eerst alle bedragen aan, zoals je dat altijd doet. Dan i.p.v. op de normale totaaltoets te drukken, druk je op #/ST, daarna op 5 00 % en dan wordt er automatisch 5% afgetrokken.
   Let op: wel dubbel nul gebruiken, anders wordt er maar 0,5% afgetrokken. Geantwoord op 21-12-2015 om 09:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik de bedragen bij elkaar op laten tellen
  Gesteld op 14-12-2015 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


2

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharp XEA102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharp XEA102 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info