Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Goede middag. In onze camperbus zit een EBL 99. Ik heb recent een zonnepaneel geplaatst en deze aangesloten op blok 5, de ingang voor de regelunit van het zonnepaneel. Nadeel hiervan is dat alleen de woonruimte accu wordt geladen maar niet de startaccu. Ik vroeg me af of het aansluiten van de regelaar van het zonnepaneel op de input voor de extra acculader als resultaat heeft dat zowel de woonruimteaccu als de starteraccu wordt geladen. Zoja, regelt de EBL zelf dan welke accu opgeladen wordt en schakelt over naar de andere als de eerst vol is ?? Wie heeft hier ervaring mee. Gesteld op 2-8-2018 om 14:06

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Schaudt Diversen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

  • lees eerst de handleiding door;
  • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
  • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
  • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
  • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
  • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
  • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info