Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Sumoi
29
Ominaisuudet laitteen takana:
8. AUX in - Liitäntä äänilaitteiden yhdistämiseksi. Lähteet,
esim. MP3 Player, iPod, CD –soitin tai TV.
9. Headphone out - Liitäntä erillisen kuulokkeen liittämiseksi. Tämä
mykistää ensisijaisen kaiuttimen.
10. AC/DC input - Laturin kiinnittämiseksi (kuuluu toimitukseen) ja
liittämiseksi virtalähteeseen tai akun lataamiseksi.
11. FM-antenni - Säädä teleskooppiantennin pituutta ja kieritä
kunnes paras FM-vastaanotto on saavutettu.
Tämä säätö ei vaikuta AM-vastaanottoon. AM
antenni on sisäänrakennettu ja saadaksesi
parhaan vastaanottosignaalin tällä
taajuusalueella kieritä laitetta. Pidä FM-antenni
vedettynä lukitussa asennossa kun sitä ei käytetä
vahinkojen välttämiseksi.
12. Akun kotelo - Uudelleen ladattavien akkujen asentamiseen
Käyttöohjeet
Käyttöä varten kytke laturi AC/DC -liitäntään laitteen takana ja liitä sitten
pistorasiaan (AC 230V-50Hz).
Ennen akun käyttöä varmista, että akku on täysin latautunut.
Irrota muuntaja pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
1. Kytke laite päälle kääntämällä säätökytkin FM- tai AM-kohtaan.
2. Nyt taajuusikkunassa palaa oranssi taustavalo.
3. Säädä haluttu asema valitulla taajuudella kääntämällä taajuusviritintä
taajuudelle ja hienosäätämällä vastaanottoa
4. Säädä ääni halutulle tasolle.
5. Käännä säätökytkin OFF-asentoon kytkeäksesi laitteen pois päältä.
Akun toiminta
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu ladattava akku.
Normaali akun lataus (Radio pois päältä):
Käännä säätökytkin CHARGE - kohtaan.
Kytke laturi AC/DC -liitäntään laitteen takana ja liitä sitten pistorasiaan (AC
230V-50Hz).
Punainen LED-valo välkkyy kun akkuja ladataan.
Vihreä LED-valo palaa kun lataus on täynnä.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info