402965

Heeft u een vraag over producten die in deze categorie vallen? Stel hier uw vraag aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

Sanitas

Zoeken resetten

 • waar vind ik de gebruikershandleiding voor de Sanitas SBM 67 Gesteld op 29-9-2017 om 22:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb deSanitas pols meter gekocht spo 25 is dit een ver uodere type? Op blz 8 van de gebruiks
  aanwijzingen staat 3 polsslaggolf (plethymografische golf) dat doet hij niet ik als copd en zeer ernstege hart
  patiënt ik ik di van cruciale belang . En de 2 delig riem zit er ook niet bij.ik heb gebeld en zou mij op gestuurt worden. Heb boven staande wil ik zo spoedigmogelijk antwoord op.jjverdenius @home.nl Gesteld op 13-2-2015 om 13:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Sanitas Bloeddruk hartslagmeter handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info