Taal Documenttype Pagina's
Deutsch Gebruiksaanwijzing 25 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe scandisk app in het Engels wijzigen? Is in Frans geïnstalleerd Gesteld op 9-2-2019 om 12:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik mijn foto’s opde i pad ze staan al op de USB stick vande ixpand flash drive. Gesteld op 12-11-2018 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb geen handleiding voor iXpand Flash Drive. Waar kan ik die vinden Gesteld op 28-9-2018 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na het copieren van foto,s vraagt iXpand drive of de gekopieerde foto's moeten worden verwijderd. Deze worden verwijderd uit alle iCloud-fotobliotheek op al je apparaten
  Wat betekent dat. Blijft alleen de iXpanddrive de foto's behouden? Arend Gesteld op 24-8-2018 om 18:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik een foto maak en ik heb de ixpand drive in mijn mobiel hoe komt die meteen op de ixpand drive
  Gesteld op 3-3-2018 om 12:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil mijn foto's en videos meteen op de ixpand drive laten komen
  Gesteld op 3-3-2018 om 12:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Nederlandse gebruiksaanwijzing SanDisk IXpand Flash Drive Gesteld op 1-11-2017 om 13:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: SanDisk iXpand Flash Drive

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info