Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/156
Pagina verder
Klik op een
onderwerp
In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide
aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Gebruiksaanwijzing
Algemene problemen oplossen
Basisfuncties
Afspelen/bewerken
Bijlagen
Beknopt overzicht
Uitgebreide functies
Draadloos netwerk
Index
Inhoud
Opnameopties
Instellingen
WB30F/WB31F/WB32F
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Gebruiksaanwijzing WB30F/WB31F/WB32F Klik op een onderwerp In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies Opnameopties Afspelen/bewerken Draadloos netwerk Instellingen Bijlagen Index

Pagina 2
Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Voorkom oogletsel bij het nemen van foto's. Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Als u de flitser dicht bij de ogen van het onderwerp gebruikt, kunt u tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken. W

Pagina 3
Informatie over gezondheid en veiligheid Voorkom dat de camera of oplader wordt bedekt door kleden of kleding. Dit kan oververhitting van de camera of brand veroorzaken. Vermijd storing van pacemakers. Zorg ervoor dat deze camera uit de buurt blijft van alle pacemakers om mogelijke storing te voorkomen, zoals aanbevolen door de fabrikant en onderzoeken. Als u vermoedt dat de camera storing veroorzaakt bij een pacemaker of ander medisch apparaat, moet u de camera onmiddellijk uitschakele

Pagina 4
Informatie over gezondheid en veiligheid Gebruik batterijen niet voor doeleinden waarvoor de batterijen niet zijn bedoeld. Dit kan brand of een schok veroorzaken. Voorzichtig—situaties die kunnen resulteren in beschadiging van de camera of andere apparatuur Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt. Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken. Raak de flitser niet aan wan

Pagina 5
Informatie over gezondheid en veiligheid Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan grote schokken. Hierdoor kunnen het scherm en externe of interne onderdelen beschadigd raken. Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens. Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenka

Pagina 6
Overzicht van de gebruiksaanwijzing Copyrightinformatie • Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. • Mac en Apple App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van de Apple Corporation. • Google Play Store is een gedeponeerd handelsmerk van Google, Inc. • microSD™, microSDHC™ en microSDXC™ zijn geregistreerde handelsmerken van SD Association. • Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken

Pagina 7
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Symbool Onderwerp, achtergrond en compositie • Onderwerp: het hoofdobject van een scène, zoals een persoon, dier of stilleven • Achtergrond: de objecten rond het onderwerp • Compositie: de combinatie van onderwerp en achtergrond Functie Aanvullende informatie Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen [] () → * Achtergrond Cameraknoppen. [Ontspanknop] staat bijvoorbeeld voor de ontspanknop. Paginanummer van verwante informatie D

Pagina 8
Speciale functies van de camera De DIRECT LINK-knop gebruiken Een optie voor de DIRECT LINK-knop instellen U kunt een Wi-Fi-functie selecteren die moet worden gestart wanneer u op de DIRECT LINK-knop drukt. 1 Open de Instellingen. Druk op de DIRECT LINK-knop om de ingestelde Wi-Fi-functie te activeren. 2 Open de optie voor de DIRECT LINK-knop. 3 Selecteer een Wi-Fi-functie uit de lijst. 7

Pagina 9
Speciale functies van de camera  AutoShare gebruiken Wanneer u een foto maakt met uw camera, wordt de foto automatisch op de smartphone opgeslagen. De camera maakt draadloos verbinding met een smartphone. 1 Installeer Samsung SMART CAMERA App op de smartphone. 4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera. Installeren • Als een pop-upbericht wordt weergegeven op de camera, geeft u de smartphone toestemming om verbinding te maken met de ca

Pagina 10
Speciale functies van de camera  MobileLink gebruiken U kunt bestanden eenvoudig van de camera naar een smartphone verzenden. De camera kan draadloos verbinding maken met smartphones die de functie MobileLink ondersteunen. 1 Installeer Samsung SMART CAMERA App op de smartphone. 4 Selecteer de camera in de lijst en sluit de smartphone aan op de camera. Installeren • Als een pop-upbericht wordt weergegeven op de camera, geeft u de smartphone toestemming om verbinding

Pagina 11
Speciale functies van de camera  Externe zoeker gebruiken U kunt uw camera op afstand besturen met een smartphone. De camera maakt draadloos verbinding met een smartphone. Gebruik de smartphone als externe ontspanner met de functie Externe zoeker. De foto wordt weergegeven op de smartphone. 1 Installeer Samsung SMART CAMERA App op de smartphone. 4 Selecteer de camera in de lijst en Installeren sluit de smartphone aan op de camera. • Als een pop-upbericht wordt weerge

Pagina 12
Speciale functies van de camera  1 Selecteer de macro-optie ( Opnamevoorbeelden - Macro U kunt close-ups van een onderwerp vastleggen, of kleine onderwerpen zoals bloemen of insecten. 2 Maak een foto. De voorbeeldafbeelding kan afwijken van de werkelijke foto die u vastlegt.  11 ).

Pagina 13
Algemene problemen oplossen Hier vindt u informatie waarmee u algemene problemen kunt oplossen door opnameopties in te stellen. De ogen van het onderwerp zijn rood. Dit wordt veroorzaakt door een reflectie van de flitser van de camera. • Stel de flitseroptie in op Rode ogen of Anti-rode ogen. (pag. 61) • Als de foto al is gemaakt, selecteert u Anti-rode ogen in het bewerkingsmenu. (pag. 91) Foto's bevatten stofvlekken. Als u de flitser gebruikt, worden stofdeeltjes in de lucht m

Pagina 14
Beknopt overzicht Foto's van mensen maken • Modus Beautyshot  50 • Rode ogen/Anti-rode ogen (om rode ogen te voorkomen of te corrigeren)  61 • Gezichtsdetectie  67 's Nachts of in het donker foto's maken • Modus Scène > Zon onder, Dageraad  47 • Modus Nachtopname  51 • Flitseropties  61 • ISO-waarde (de lichtgevoeligheid aanpassen)  63 Actiefoto's maken • Continu, Bewegingsopname  73 Foto's van tekst, insecten en bloemen maken • Modus Scène > Tekst  47

Pagina 15
Inhoud Basisfuncties .................................................................................................................... 18 Uitgebreide functies .................................................................................................... 42 Uitpakken . ................................................................................................................... 19 Basismodi gebruiken .........................................................................

Pagina 16
Inhoud Opnameopties ................................................................................................................ 57 Gezichtsdetectie gebruiken .................................................................................. 67 Gezichten detecteren ............................................................................................. Een foto van een lachend gezicht maken ........................................................... Knipperende ogen detecteren

Pagina 17
Inhoud Afspelen/bewerken ...................................................................................................... 78 Draadloos netwerk ..................................................................................................... 101 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus . ........................................ 79 Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren .........................................................................

Pagina 18
Inhoud Instellingen .................................................................................................................... 121 Instellingenmenu .................................................................................................... 122 Het instellingenmenu openen ............................................................................ Geluid ......................................................................................................................

Pagina 19
Basisfuncties Hier vindt u informatie over de indeling en pictogrammen van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen. Uitpakken …………………………………………… 19 Indeling van de camera … ………………………… 20 Opties of menu's selecteren … …………………… 32 Het scherm en geluid instellen …………………… 34 De DIRECT LINK-knop gebruiken … ……………… 22 Het schermtype instellen … ……………………… 34 Het geluid instellen … …………………………… 35 De batterij en geheugenkaart plaatsen … ……… 23 De batterij opladen en de

Pagina 20
Uitpakken De productverpakking bevat de volgende onderdelen. Optionele accessoires Camera Oplaadbare batterij AC-adapter/USB-kabel Camera-etui A/V-kabel Batterijoplader Geheugenkaart/ Geheugenkaartadapter Polslus Snelstartgids • De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de onderdelen die bij uw product zijn geleverd. • Afhankelijk van het model kunnen er verschillende items in de doos zitten. • U kunt optionele accessoires aanschaffen bij een wederverko

Pagina 21
Indeling van de camera Zorg dat u vertrouwd bent met de diverse onderdelen en functies van de camera voordat u begint. Power-knop Microfoon Ontspanknop Luidspreker Flitser Interne antenne* * Vermijd contact met de interne antenne tijdens het gebruik van het draadloze netwerk. AF-hulplampje/Timerlampje Lens Statiefbevestigingspunt Batterijklep Een geheugenkaart en batterij plaatsen Basisfuncties 20 USB- en A/V-aansluiting Voor aansluiting van USB-kabel en A/Vkabel

Pagina 22
Indeling van de camera Zoomknop • In de opnamemodus: in- en uitzoomen • In de afspeelmodus: inzoomen op een deel van de foto, bestanden als miniaturen weergeven of het volume aanpassen Statuslampje • Knippert: wanneer de camera een foto of video opslaat, wordt gelezen door een computer of printer, als het beeld onscherp is of als er een probleem is met het opladen van de batterij, wanneer de camera verbinding maakt met WLAN of een foto verzendt • Licht op: wanneer de camera is a

Pagina 23
Indeling van de camera De DIRECT LINK-knop gebruiken U kunt de Wi-Fi-functie gemakkelijk inschakelen met [ ]. Druk op [ ] om de ingestelde Wi-Fi-functie te activeren. Druk nogmaals op [ ] om terug te gaan naar de vorige modus. Een optie voor een DIRECT LINK-knop instellen U kunt een Wi-Fi-functie selecteren die moet worden gestart wanneer u op [ drukt. ] 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer Algemeen → DIRECT LINK (Wi-Fi-knop). 4 Selecteer ee

Pagina 24
De batterij en geheugenkaart plaatsen Hier vindt u informatie over het in de camera plaatsen van de batterij en een optionele geheugenkaart. De batterij en geheugenkaart verwijderen Batterijvergrendeling Schuif de vergrendeling omlaag om de batterij los te maken. Oplaadbare batterij Zorg dat bij het plaatsen van een geheugenkaart de goudkleurige contactpunten omhoog zijn gericht. Geheugenkaart Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze uit de camera loskomt en trek de k

Pagina 25
De batterij opladen en de camera inschakelen De batterij opladen De camera inschakelen Voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de AC-adapter. • Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt Druk op [ ] om de camera in- of uit te schakelen. wanneer u de camera voor het eerst inschakelt. (pag. 25) De camera inschakel

Pagina 26
De eerste instellingen uitvoeren Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, wordt het scherm voor de eerste installatie weergegeven. Volg de onderstaande stappen om de basisinstellingen van de camera te configureren. De taal is vooraf ingesteld voor het land of de regio waarin de camera wordt verkocht. U kunt de taal naar wens wijzigen. 1 Druk op [ [ ] of [ 5 Druk op [ ] om Tijdzone te selecteren en druk vervolgens op ]. 2 Druk op [ / ] om Thuis te selecteren en d

Pagina 27
De eerste instellingen uitvoeren 8 Druk op [ [ ] of [ ] om Datumtype te selecteren en druk vervolgens op ]. 9 Druk op [ ] om een datumtype te selecteren en druk ]. 10 Druk op [ ] om een Type tijd te selecteren en druk vervolgens op ]. / vervolgens op [ [ ] of [ 11 Druk op [ ] om een type tijd te selecteren en druk ]. 12 Druk op [ ] om de eerste configuratie te voltooien. / vervolgens op [ Basisfuncties 26

Pagina 28
Uitleg over de pictogrammen Welke pictogrammen worden weergegeven op het scherm, is afhankelijk van de geselecteerde modus en de ingestelde opties. Als u een opnameoptie wijzigt, knippert het bijbehorende symbool korte tijd geel. 1 2 Opnameopties (rechts) 3 Opnamegegevens Symbool Symbool Beschrijving Intelli-zoom aan 2 Autofocus continu aan Fotoresolutie Videoresolutie Lichtmeting 3 1 Opnameopties (links) Symbool Beschrijving Opnamemodus Belichtingswaarde

Pagina 29
Het startscherm gebruiken Met de pictogrammen op het startscherm kunt u een opnamemodus selecteren of het instellingenmenu openen. Het startscherm openen Nr. Druk in de opname- of afspeelmodus op [ vorige modus terug te keren. ]. Druk nogmaals op [ ] om naar de 1 2 1 Album Basis Wi-Fi Smart Auto Programma Slimme film Scène Film 2 Live Instellingen Panorama Terug Pagina bewegen Basisfuncties 28 Beschrijving Huidig startscherm • Draa

Pagina 30
Het startscherm gebruiken Pictogrammen op het modusscherm <Wi-Fi> Symbool <Basis> Symbool Beschrijving Smart Auto: een foto maken met een scènemodus die automatisch door de camera is geselecteerd. (pag. 43) Programma: een foto maken met instellingen die u handmatig hebt aangepast. (pag. 44) Slimme film: een video opnemen met een scènemodus automatisch geselecteerd door de camera. (pag. 45) Film: een video opnemen. (pag. 46) Scène: een foto maken met vooraf ingestelde opti

Pagina 31
Het startscherm gebruiken <Scène> Symbool <Album> Beschrijving Beautyshot: een portretfoto maken met opties voor het verhullen van onzuiverheden op het gezicht. (pag. 50) Nachtopname: een nachtscène opnemen door de sluitertijd aan te passen. (pag. 51) Close-up opname: close-upfoto's van onderwerpen maken. (pag. 51) Magisch kader: een foto maken met verschillende kadereffecten. (pag. 52) Symbool Fotofilter: een foto maken met verschillende filtereffecten. (pag. 52) Filmfilter

Pagina 32
Het startscherm gebruiken Achtergrond instellen De achtergrond van het startscherm instellen met de gewenste afbeelding. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer Display → Achtergronden. 4 Selecteer een optie. Optie Galerie met achtergronden Album 5 Scroll naar de gewenste achtergrond en druk op [ ]. • Als u een foto selecteert die u hebt gemaakt, kunt u een opgegeven gebied instellen als achtergrond. Draai de [Zoomknop] naar links of

Pagina 33
Opties of menu's selecteren Als u een optie of een menu wilt selecteren, drukt u op [ 1 Druk in de opname- of afspeelmodus op [ 2 Scroll naar een optie of menu. ] en drukt u vervolgens op [ / / / ] of [ ]. Teruggaan naar het vorige menu ]. Druk op [ • Druk op [ ] of [ ] om omhoog of omlaag te gaan. • Druk op [ ] of [ ] om naar links of rechts te gaan. ] om terug te gaan naar het vorige menu. Druk de [Ontspanknop] half in om terug te gaan naar de opnamemodus.

Pagina 34
Opties of menu's selecteren Voorbeeld: een witbalansoptie selecteren in de Programmamodus: 4 Druk op [ [ 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . ]. 3 Druk op [ / ]. AutoShare EV Witbalans AutoShare ISO EV Flitser Witbalans Focus ISO Afsl. Select. 5 Druk op [ Flitser Focus Afsl. ] om Witbalans te selecteren en druk op [ / ] om een witbalansoptie te selecteren. Select. Witbalans : Daglicht Terug 6

Pagina 35
Het scherm en geluid instellen Hier vindt u informatie over hoe u de basisinstellingen van het scherm en het geluid kunt aanpassen. Het schermtype instellen De weergave van opties instellen U kunt een type weergave selecteren voor de opname- of afspeelmodus. Elk type geeft andere opname- of afspeelgegevens weer. Bekijk de onderstaande tabel. In sommige modi kunt u de weergave van opties uitschakelen of inschakelen. Druk meerdere malen op [ • De optieweergave uitschakelen. •

Pagina 36
Het scherm en geluid instellen Het geluid instellen Schakel het geluid in of uit dat de camera maakt wanneer u functies uitvoert. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer Geluid → Piepjes. 4 Selecteer een optie. Optie Uit Aan Beschrijving De camera laat geen geluiden horen. De camera laat geluiden horen. Basisfuncties 35

Pagina 37
Foto's maken Hier vindt u informatie over hoe u snel en eenvoudig foto's kunt in de Smart Auto-modus. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Plaats het onderwerp in het kader. 4 Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen. • Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is. • Een rood kader betekent dat het onderwerp niet scherp in beeld is. 5 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken. 6 Druk op [ ] om de gemaakte foto

Pagina 38
Foto's maken Zoomen Digitale zoom De digitale zoomfunctie wordt standaard ondersteund in de opnamemodus. Als u inzoomt op een onderwerp in de opnamemodus en de zoomaanduiding bevindt zich in het digitale bereik, gebruikt de camera de digitale zoomfunctie. U kunt tot 50 keer inzoomen als u zowel de optische zoomfunctie (10X) als de digitale zoomfunctie (5X) gebruikt. U kunt close-upfoto's maken door in te zoomen. Optisch bereik Zoomindicator Digitaal bereik Zoomverhouding Uit

Pagina 39
Foto's maken Intelligent zoomen Intelligent zoomen instellen Als de zoomindicator zich in het bereik voor intelligent zoomen bevindt, gebruikt de camera de intelligente zoomfunctie. De resolutie van de foto verschilt afhankelijk van de zoomverhouding als u de intelligente zoomfunctie gebruikt. U kunt tot 20 keer inzoomen als u zowel de optische als de intelligente zoomfunctie gebruikt. Optisch bereik Fotoresolutie als de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld 1 Druk in d

Pagina 40
Foto's maken Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS) • In de volgende omstandigheden werkt OIS mogelijk niet goed: -- Wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen. -- Wanneer u de digitale zoomfunctie gebruikt. -- Wanneer de camera te veel trilt. -- Wanneer u een langzame sluitertijd gebruikt (bijvoorbeeld voor In de opnamemodus kunt u de bewegingsonscherpte optisch beperken. nachtopnamen). -- Wanneer de batterij bijna leeg is. -- Wanneer u een close-upfoto ma

Pagina 41
Tips om betere foto's te maken    De camera op de juiste manier vasthouden    Bewegingsonscherpte voorkomen Zorg ervoor dat niets de lens, flitser of microfoon blokkeert. Stel de OIS-optie (Optische beeldstabilisatie) in om de bewegingsonscherpte optisch te reduceren. (pag. 39)    Als    De ontspanknop half indrukken wordt weergegeven Druk de [Ontspanknop] half in en pas de scherpstelling aan. De camera past de scherpstellingen en belichting automatisch aan. Bewegingso

Pagina 42
   Voorkomen dat het onderwerp niet scherp is In de volgende gevallen kan het moeilijk zijn om scherp te stellen op het onderwerp: -- Er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (als het onderwerp bijvoorbeeld kleren draagt met kleuren die lijken op de achtergrondkleur). -- De lichtbron achter het onderwerp is te fel. -- Het onderwerp glanst of weerspiegelt. -- Het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is. -- Het onderwerp bevindt zich nie

Pagina 43
Uitgebreide functies Hier vindt u informatie over het maken van foto's en het opnemen van video's door een modus te selecteren. Basismodi gebruiken … …………………………… 43 De Smart Auto-modus gebruiken ………………… De Programmamodus gebruiken ………………… De Smart filmmodus gebruiken … ……………… De Filmmodus gebruiken … ……………………… De Scènemodus gebruiken … …………………… De modus Live Panorama gebruiken … ………… 43 44 45 46 47 48 Scènemodi gebruiken … ………………………… 50 De Beautyshot-modus gebruiken ……………

Pagina 44
Basismodi gebruiken U kunt foto's maken of video's opnemen met basismodi. U kunt ook de scènemodus en de modus Live Panorama gebruiken. De Smart Auto-modus gebruiken Symbool Beschrijving In de Smart Auto-modus kiest de camera automatisch camera-instellingen die bij het gedetecteerde type scène passen. De Smart Auto-modus is handig als u niet bekend bent met de camera-instellingen voor de diverse scènes. Portretten 's nachts 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Sele

Pagina 45
Basismodi gebruiken 4 Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen. 5 Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken. De Programmamodus gebruiken In de Programmamodus kunt u de meeste opties instellen, met uitzondering van de sluitertijd en de diafragmawaarde, die automatisch worden ingesteld door de camera. • Als de camera geen geschikte scènemodus detecteert, worden de standaardinstellingen voor de Smart Auto-modus gebruikt. • Ook als er een gezicht wordt gedetecteerd

Pagina 46
Basismodi gebruiken De Smart filmmodus gebruiken Symbool Beschrijving In de Smart filmmodus kiest de camera automatisch camera-instellingen die bij de gedetecteerde scène passen. Deze modus is alleen beschikbaar wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst. Landschappen 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Plaats het onderwerp in het kader. Heldere luchten • De camera selecteert automatisch een scène. Het pictogram voor de desbetreffend

Pagina 47
Basismodi gebruiken De Filmmodus gebruiken In de Filmmodus kunt u instellingen aanpassen om HD-video's (1280x720) van maximaal 20 minuten op te nemen. De camera slaat opgenomen video's op als MP4-bestanden (H.264). Deze modus is alleen beschikbaar wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst. • H.264 (MPEG-4 part10/AVC) is een video-indeling met hoge compressie die is ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T. • Als u geheugenkaarten gebru

Pagina 48
Basismodi gebruiken De Scènemodus gebruiken Opnemen onderbreken U kunt tijdens het opnemen van een video de opname tijdelijk onderbreken. Met deze functie kunt u verschillende scènes opnemen in één video. In de Scènemodus kunt u een foto maken met opties die al vooraf zijn ingesteld voor een bepaalde scène. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer een scène. OK : Pauze • Druk op [ • Druk op [ : Continu AF uit ] om de opname te onderbr

Pagina 49
Basismodi gebruiken Optie Landschap Zon onder Dageraad Tegenl. Strand/sneeuw Tekst Beschrijving De modus Live Panorama gebruiken Stillevens en landschapsfoto's maken. Zonsondergangen met natuurlijke rood- en geeltinten vastleggen. Zonsopgangen vastleggen. Onderwerpen met tegenlicht vastleggen. Onderbelichting van onderwerpen beperken die wordt veroorzaakt door zonlicht dat wordt gereflecteerd door zand of sneeuw. Tekst in drukwerk of elektronische documenten duidelijk le

Pagina 50
Basismodi gebruiken 5 Houd de [Ontspanknop] ingedrukt en beweeg de camera langzaam in de richting waarin de rest van de panoramaopname moet worden vastgelegd. • Er worden pijltjes in de richting van de beweging weergegeven en de gehele opnameafbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldvak. • Wanneer de beeldzoeker is uitgelijnd met de volgende scène, legt de camera de volgende foto automatisch vast. 6 Wanneer u klaar bent, laat u de [Ontspanknop] los. • Wanneer u alle beno

Pagina 51
Scènemodi gebruiken Maak een foto of neem een video op door geschikte modi voor verschillende scènes of effecten te selecteren. De Beautyshot-modus gebruiken In de Beautyshot-modus kunt u een portret maken met opties voor het verdoezelen van onzuiverheden op het gezicht. 6 Druk op [ / ] om Gezichtstint aan te passen. • Verhoog bijvoorbeeld de instelling voor de gezichtstint om de huid lichter te laten lijken. 1 Scroll op het startscherm naar <Scène>. 2 Selecteer . 3

Pagina 52
Scènemodi gebruiken De modus Nachtopname gebruiken De Close-upmodus gebruiken In de Nachtopnamemodus kunt u een lange sluitertijd gebruiken om de sluiter langer open te laten staan. Gebruik een hogere diafragmawaarde om overbelichting te voorkomen. In de modus Close-up opname kunt u close-ups maken van onderwerpen zoals bloemen of insecten. 1 Scroll op het startscherm naar <Scène>. 2 Selecteer . 3 Plaats het onderwerp in het kader en druk de [Ontspanknop] half in 1 Scr

Pagina 53
Scènemodi gebruiken De Magische kadermodus gebruiken De Fotofiltermodus In de modus Magisch kader kunt u verschillende kadereffecten toepassen op uw foto's. De vorm en het uiterlijk van de foto's verandert afhankelijk van het kader dat u selecteert. Pas allerlei filtereffecten op uw foto's toe om unieke afbeeldingen te maken. 1 Scroll op het startscherm naar <Scène>. 2 Selecteer . 3 Selecteer het gewenste kader. Miniatuur Vignetten Visoog Schets Muurkunst Pa

Pagina 54
Scènemodi gebruiken 3 Selecteer een effect. Optie Miniatuur Vignetten Aquarel Olieverf Cartoon Kruisfilter Schets Softfocus Visoog Oude film Halftoonstip Klassiek Retro Zoomopname 4 Plaats het onderwerp in het kader en druk de [Ontspanknop] half in Beschrijving Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen. Het effect van een waterverfschilderij toepassen. Het

Pagina 55
Scènemodi gebruiken Optie Beschrijving De modus Gesplitste opname gebruiken Schets Een schetseffect van een pen toepassen. De randen van het kader donkerder maken en nabije objecten vervormen om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren. Een zwart-witeffect toepassen. Een sepiatinteffect toepassen. Een heldere look maken met een scherp contrast en sterke kleur. Scènes helder en duidelijk maken. Een zachte bruine tint toepassen. Een koud en eenkleurig effect toe

Pagina 56
Scènemodi gebruiken 4 Plaats het onderwerp in het kader en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen. 5 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken. • Herhaal stap 4 en 5 om de rest van de foto' te maken. • Als u een foto opnieuw wilt maken, drukt u op [ ]. De resolutie wordt ingesteld op of lager. De modus Foto in beweging gebruiken In de modus Foto in beweging kunt u een serie foto's maken en combineren en vervolgens een gebied selecteren om een GIF-an

Pagina 57
Scènemodi gebruiken 6 Draai de [Zoomknop] naar links of rechts om het gebied te verkleinen of te vergroten. Afmeting kader Annuleer 7 Druk op [ Opslaan ] om de foto op te slaan. • De resolutie wordt automatisch ingesteld op . • Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt. • Het opslaan van bestanden kan langer duren. Uitgebreide functies 56

Pagina 58
Opnameopties Hier vindt u informatie over het instellen van de opties in de opnamemodus. De resolutie en beeldkwaliteit selecteren … …… 58 De resolutie selecteren … ………………………… 58 Een fotokwaliteit selecteren … …………………… 59 De timer gebruiken ………………………………… 60 Opnamen in het donker maken … ……………… 61 Rode ogen voorkomen …………………………… 61 Een flitseroptie instellen … ……………………… 61 De ISO-waarde aanpassen ………………………… 63 De scherpstelling aanpassen ……………………… 64 Macro gebruiken … ………………………

Pagina 59
De resolutie en beeldkwaliteit selecteren Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de resolutie en beeldkwaliteit kunt aanpassen. De resolutie selecteren De videoresolutie instellen Als u de resolutie verhoogt, zullen de foto's en video's meer pixels bevatten en daardoor groter kunnen worden afgedrukt en weergegeven. Bij een hoge resolutie neemt ook de bestandsgrootte toe. De fotoresolutie instellen 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Fotoformaat. 3 Selec

Pagina 60
De resolutie en beeldkwaliteit selecteren Een fotokwaliteit selecteren Stel de instelling voor de fotokwaliteit in. Een hogere beeldkwaliteit resulteert in grotere bestanden. De camera comprimeert de foto's die u maakt en slaat deze op in JPEG-indeling. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Kwalit.. 3 Selecteer een optie. Symbool ]. Beschrijving Superhoog: foto's maken met superhoge kwaliteit. Hoog: foto's maken met hoge kwaliteit. Normaal: foto's maken met normale

Pagina 61
De timer gebruiken Hier vindt u informatie over hoe u de zelfontspanner instelt om met een vertraging een foto te maken. 1 Druk in de opnamemodus op [ 3 Druk op de [Ontspanknop] om de timer te starten. ]. • Het AF-hulplampje/timerlampje gaat knipperen. De camera maakt na de ingestelde tijdsduur automatisch een foto. Timer • Druk op de [Ontspanknop] of [ ] om de timer te annuleren. • Afhankelijk van de geselecteerde opties voor gezichtsdetectie, is de timerfunctie mogel

Pagina 62
Opnamen in het donker maken Hier vindt u informatie over hoe u 's nachts of bij weinig licht foto's kunt maken. Rode ogen voorkomen Een flitseroptie instellen Als de flitser afgaat wanneer u in het donker een foto van een persoon maakt, kan er een rode gloed in de ogen verschijnen. U kunt dit voorkomen door Rode ogen of Anti-rode ogen te selecteren. Zie 'Een flitseroptie instellen' voor de flitseropties. Gebruik de flitser wanneer u foto's in het donker maakt of wanneer u meer lic

Pagina 63
Opnamen in het donker maken Symbool Beschrijving • Als u opties voor serieopnamen instelt of Knipperen selecteert, zijn er geen Rode ogen: • De flitser gaat twee keer af als het onderwerp of de achtergrond te donker is om het rode-ogeneffect te verminderen. • Er zit een korte tijd tussen de twee flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is uitgevoerd. Invulflits: • Er wordt altijd geflitst. • De camera past automatisch de intensiteit van het licht aan. Langz s

Pagina 64
Opnamen in het donker maken De ISO-waarde aanpassen De ISO-waarde is een eenheid voor de mate waarin film gevoelig is voor licht, zoals gedefinieerd door de International Organization for Standardization (ISO). Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger wordt de camera voor licht. Gebruik een hogere ISO-waarde om betere foto's te maken en bewegingsonscherpte te voorkomen wanneer u de flitser niet gebruikt. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer ISO. 3 Selecteer een optie. ]

Pagina 65
De scherpstelling aanpassen Hier vindt u informatie over het aanpassen van de scherpstelling van de camera om deze aan te passen aan het onderwerp en de opnameomstandigheden. Macro gebruiken Autofocus gebruiken Gebruik macro om foto's van dichtbij te maken, bijvoorbeeld van bloemen of insecten. (Zie 'Autofocus gebruiken'.) Om scherpe foto's te maken, selecteert u de scherpsteloptie die bij de afstand tot het onderwerp past. 1 Druk in de opnamemodus op [ Focus Normaal (AF

Pagina 66
De scherpstelling aanpassen 2 Selecteer een optie. Symbool Het scherpstelgebied aanpassen Beschrijving Normaal (AF): scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van meer dan 80 cm van de lens bevindt. Of op een afstand van 250 cm of meer, wanneer u gebruikmaakt van de zoom. Macro: scherpstellen op een onderwerp dat zich 5-80 cm van de camera bevindt. 130-250 cm wanneer u de zoom gebruikt. Auto macro: • Scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van mee

Pagina 67
De scherpstelling aanpassen Meebewegende autofocus gebruiken • Als u geen scherpstelgebied selecteert, wordt het scherpstelkader Met Aanraak AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt. ]. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Scherpstelgebied → Tracking AF. 3 Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen en druk op [ weergegeven in het midden van het scherm. ]. • Er verschijnt een scherpstelkader rond het onderwerp

Pagina 68
Gezichtsdetectie gebruiken Bij gebruik van de opties voor Gezichtsdetectie worden de gezichten van mensen automatisch door de camera gedetecteerd. Wanneer u op een menselijk gezicht scherpstelt, past de camera de belichting automatisch aan. Gebruik Knipperen om gesloten ogen te detecteren of Smile shot om een lachend gezicht op te nemen. Gezichten detecteren Een foto van een lachend gezicht maken De camera kan automatisch maximaal 10 gezichten in een scène detecteren. De camera nee

Pagina 69
Gezichtsdetectie gebruiken Knipperende ogen detecteren Tips voor gezichtsdetectie Als de camera gesloten ogen detecteert, worden er automatisch 2 foto's na elkaar gemaakt. • Wanneer de camera een gezicht detecteert, wordt het gedetecteerde gezicht ]. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Gezichtsdetectie → Knipperen. • Gezichtsdetectie is mogelijk in de volgende gevallen niet effectief: -- De afstand tussen de camera en het onderwerp is te groot (het scherpstelkader

Pagina 70
Helderheid en kleur aanpassen Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de helderheid en kleur kunt aanpassen om een betere beeldkwaliteit te bereiken. De belichting handmatig aanpassen (EV) Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen. 3 Druk op [ / ] om de belichting aan te passen. • De foto wordt lichter naarmate de belichting wordt verho

Pagina 71
Helderheid en kleur aanpassen Compenseren voor tegenlicht (ACB) De lichtmeetmethode wijzigen Wanneer de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt, of als er een groot contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond, komt het onderwerp waarschijnlijk donker op de foto. Stel in dit geval de optie Automatische contrastverbetering (ACB) in. De lichtmetingsmodus heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet. De helderheid en belichting van de foto's va

Pagina 72
Helderheid en kleur aanpassen Een instelling voor Witbalans selecteren De kleuren in een foto zijn afhankelijk van het soort lichtbron en de kwaliteit daarvan. Als u wilt dat uw foto's realistische kleuren hebben, selecteert u een witbalansinstelling die geschikt is voor de lichtomstandigheden, zoals Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt of Kunstlicht. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Witbalans. 3 Selecteer een optie. Symbool ]. Beschrijving Auto witbalans: automatisc

Pagina 73
Helderheid en kleur aanpassen Uw eigen witbalansinstelling configureren U kunt de witbalans aanpassen door een foto te maken van een wit oppervlak, zoals een stuk papier, onder de lichtomstandigheden waarin u een foto wilt maken. De functie voor witbalans helpt u om de kleuren in uw foto te laten overeenkomen met de werkelijke scène. ]. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Witbalans → Aangep. instelling. 3 Richt de lens op een wit stuk papier en druk op de [Ontspanknop]. Op

Pagina 74
Serieopnamen Het kan lastig zijn foto's te maken van snel bewegende onderwerpen, of natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren van uw onderwerpen in foto's vast te leggen. Het kan ook moeilijk zijn om de belichting correct aan te passen en een juiste belichtingsbron te selecteren. Selecteer in deze gevallen een van de modi voor serieopnamen. Symbool 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Snelheid. 3 Selecteer een optie. Symbool Beschrijving AEB: • Terwijl u op [Ontspankn

Pagina 75
Afbeeldingen aanpassen U kunt de scherpte, kleurverzadiging en het contrast van uw foto's aanpassen. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Beeld aanpassen. 3 Selecteer een optie. ]. 4 Druk op [ Scherpte – • Scherpte • Contrast • Kleurverz. + Contrast – Beeld aanpassen + Scherpte ] om de waarden aan te passen. Beschrijving De randen van uw foto's verzachten (geschikt voor fotobewerking op de computer). De randen verscherpen om de foto's duideli

Pagina 76
Het geluid van de zoom verminderen Wanneer u tijdens het opnemen van video's gebruikmaakt van de zoom, kan de camera het geluid van de zoom opnemen. Gebruik de functie Sound Alive om het zoomgeluid te verminderen. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer Spraak. 3 Selecteer een optie. Symbool ]. Beschrijving Sound Alive Aan: de Sound Alive-functie inschakelen om het zoomgeluid te verminderen. Sound Alive Uit: de Sound Alive-functie uitschakelen om het zoomgeluid op te nemen

Pagina 77
Beschikbare opname-instellingen per opnamemodus Zie 'Opnameopties' voor meer informatie over opname-instellingen. (pag. 57) Smart Auto Programma Slimme film Film Scène Live Panorama Beautyshot O O O O O - O Kwaliteit - O - - O - O Timer O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O - O O O O Resolutie Flitser ISO-waarde Macro Scher

Pagina 78
Beschikbare opname-instellingen per opnamemodus Nachtopname Close-up opname Magisch kader Fotofilter Filmfilter Gesplitste opname Foto in beweging Resolutie O O - O O O - Kwaliteit O O O O - O - Timer O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Flitser ISO-waarde Macro Scherpstelgebied Gezichtsdetectie EV ACB Lichtmeting Witbalans Snelheid Beeld aanpassen Sound Alive Digitale zoom Int

Pagina 79
Afspelen/bewerken Hier vindt u informatie over hoe u foto's of video's afspeelt en u foto's bewerkt. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer of televisie aansluit. Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus … … 79 Bestanden naar een computer overbrengen …… 93 De afspeelmodus starten … ……………………… 79 Foto's weergeven … ……………………………… 83 Een video afspelen ………………………………… 86 Bestanden naar een Windows-computer overbrengen … …………………………………… 93 Bestanden naar een Mac-comput

Pagina 80
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert. De afspeelmodus starten Fotobestandsinformatie Bekijk foto's en video's die op de camera zijn opgeslagen. 1 Druk op [ Actief geheugen ]. • Het recentste bestand wordt weergegeven. • Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en wordt het recentste bestand weergegeven. 2 Druk op [ • Houd [ / /

Pagina 81
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Videobestandsinformatie Bestanden als miniatuur weergeven Bekijk miniaturen van bestanden. Draai de afspeelmodus de [Zoomknop] naar links om miniaturen weer te geven (12 per keer). Draai de [Zoomknop] nog een keer naar links om meer miniaturen weer te geven (24 per keer). Draai de [Zoomknop] naar rechts om naar de vorige weergave terug te keren. Bestandsgegevens Album Afspelen Symbool Vastleggen Beschrijving Huidig bestand/t

Pagina 82
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus 3 Scroll naar een gewenste lijst en druk vervolgens op [ Bestanden weergeven op categorie te openen. Bestanden op categorie weergeven, zoals datum of bestandstype. 1 Draai in de afspeelmodus de [Zoomknop] naar links. • U kunt bestanden ook weergeven als miniaturen door naar <Album> op het startscherm te scrollen en 2 Druk op [ te selecteren. ] en selecteer vervolgens Filter → een categorie. 4 Scroll naar een gewen

Pagina 83
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Bestanden beveiligen Beveilig uw bestanden om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. Meerdere bestanden verwijderen U kunt meerdere bestanden selecteren en deze tegelijk verwijderen. 1 Druk in de afspeelmodus op [ 1 Selecteer in de afspeelmodus een bestand om te beveiligen. ] en selecteer Beveiligen → Aan. 2 Druk op [ 3 Herhaal stap 1 en 2 om meer bestanden te beveiligen. ], selecteer Wissen → Select. en ga verder

Pagina 84
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Foto's weergeven Alle bestanden verwijderen U kunt alle bestanden selecteren en deze tegelijk verwijderen. 1 Druk in de afspeelmodus op [ • Druk in de miniatuurweergave op [ Vergroot een deel van een foto of geef foto's weer als diashow. ]. ], selecteer Wissen → Alles wissen en ga verder met stap 3 of druk op [ ], selecteer Alles wissen en ga verder met stap 3. Een foto vergroten Draai in de afspeelmodus de [Zoomknop

Pagina 85
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Functie Het vergrote gebied verplaatsen De vergrote foto bijsnijden Panoramafoto's weergeven Beschrijving Druk op [ Bekijk foto's die zijn gemaakt in de modus Live Panorama. / / / ]. Druk op [ ] en selecteer Ja. (De bijgesneden foto wordt opgeslagen als een nieuw bestand. De oorspronkelijke foto blijft in zijn oorspronkelijke vorm bewaard.) Als u foto's weergeeft die zijn gemaakt met een andere camera, kan de zoomverhou

Pagina 86
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Bewegende foto's weergeven * Standaard GIF-animatiebestanden herhaaldelijk weergeven die zijn vastgelegd in de modus Foto in beweging. 1 Druk in de afspeelmodus op [ GIF-bestand te scrollen. / ] om naar het gewenste 2 Druk op [ ]. 3 Druk op [ ] om terug te gaan naar de afspeelmodus. Optie Beschrijving Interval • Het interval tussen foto's instellen. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec) • U moet de optie Effe

Pagina 87
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een video afspelen Functie Beschrijving In de afspeelmodus kunt u een video weergeven en vervolgens delen van de afgespeelde video opnemen of bijsnijden. U kunt de opgenomen of bijgesneden segmenten opslaan als nieuwe bestanden. Terugspoelen Druk op [ ]. Wanneer u op [ ] drukt, spoelt de camera terug met een snelheid die 2X, 4X en 8X zo groot is. Het afspelen onderbreken of hervatten Druk op [ Vooruitspoelen Druk o

Pagina 88
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een video bijsnijden Afzonderlijke beelden uit een video opslaan ]. 1 Selecteer in de afspeelmodus een video en druk op [ 2 Selecteer Film bijsnijden. 3 Druk op [ ] om de video af te spelen. 4 Druk op [ ] → [ ] op het punt waarop u het bijsnijden wilt 1 Druk tijdens het afspelen van een video op [ waarop u een beeld wilt opnemen. 2 Druk op [ beëindigen. ] om het afspelen van de video te hervatten. ]→[ ]. • De re

Pagina 89
Foto's bewerken Hier vindt u informatie over het bewerken van foto's. • De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden. • Wanneer u foto's bewerkt, converteert de camera deze automatisch naar een lagere resolutie. Foto's die handmatig worden gedraaid, worden niet automatisch geconverteerd naar een lagere resolutie. • Foto's die zijn vastgesteld in bepaalde modi, kunnen niet worden bewerkt. Het formaat van foto's wijzigen Een foto draaien U kunt het formaat van een f

Pagina 90
Foto's bewerken Smart filter-effecten toepassen Optie Beschrijving Pas speciale effecten toe op uw foto's. Aquarel 1 Scroll op het startscherm naar <Album>. 2 Selecteer . 3 Draai de [Zoomknop] naar links en selecteer een foto. 4 Selecteer Smart filter → een optie. Olieverf Het effect van een waterverfschilderij toepassen. Het effect van een olieverfschilderij toepassen. Het effect van een striptekening toepassen. Lijnen toevoegen die naar buiten lopen van helder

Pagina 91
Foto's bewerken Foto's aanpassen Hier vindt u informatie over het aanpassen van de helderheid, contrast of verzadiging of het corrigeren van het rode-ogeneffect. Als het midden van een foto donker is, kunt u deze lichter maken. De camera slaat een bewerkte foto op als een nieuw bestand, maar converteert de foto mogelijk naar een lagere resolutie. • U kunt tegelijk de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aanpassen en Smart filter-effecten toepassen. • U kunt niet tegelijk

Pagina 92
Foto's bewerken Gezichten retoucheren 1 Scroll op het startscherm naar <Album>. 2 Selecteer . 3 Draai de [Zoomknop] naar links en selecteer een foto. 4 Selecteer Gezichtretouch.. 5 Druk op [ / ] om de optie aan te passen. • Hoe hoger het nummer, des te helderder de huidskleur. 6 Druk op [ ] om op te slaan. Rode ogen verwijderen 1 Scroll op het startscherm naar <Album>. 2 Selecteer . 3 Draai de [Zoomknop] naar links en selecteer een foto. 4 Selecteer Anti-rode o

Pagina 93
Bestanden op een tv weergeven U kunt foto's of video's bekijken door de camera met de A/V-kabel op een televisie aan te sluiten. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer Connectiviteit → Video. 4 Selecteer een video-uitvoersignaal voor uw land of regio. (pag. 124) 5 Schakel de camera en de televisie uit. 6 Sluit de camera met de A/V-kabel op de televisie aan. Audio 7 Schakel de televisie in en selecteer de A/V-videobron met de afstandsbediening van

Pagina 94
Bestanden naar een computer overbrengen Sluit de camera aan op de computer om bestanden over te brengen van de geheugenkaart van de camera naar de computer. 6 Schakel de camera in. Bestanden naar een Windows-computer overbrengen • De camera wordt automatisch herkend. U kunt de camera op de computer aansluiten als een verwisselbare schijf. Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 moet worden uitgevoerd op uw computer als u de camera wilt aansluiten als verwisselbare schi

Pagina 95
Bestanden naar een computer overbrengen Bestanden naar een Mac-computer overbrengen Wanneer u de camera op een Mac-computer aansluit, wordt het apparaat automatisch door de computer herkend. U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren. Mac OS 10.5 of hoger wordt ondersteund. 3 Schakel de camera in. • De computer herkent de camera automatisch en geeft een pictogram van een verwisselbare schijf

Pagina 96
Programma's op de computer gebruiken Met i-Launcher kunt u bestanden afspelen met Multimedia Viewer en kunt u via koppelingen nuttige programma's downloaden. 6 Schakel de camera in. 7 Als een pop-upvenster wordt weergegeven met de vraag of u i-Launcher installeren 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer Connectiviteit → i-Launcher → Aan. 4 Schakel de camera uit. 5 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel. i-Launcher wilt installeren

Pagina 97
Programma's op de computer gebruiken Beschikbare programma's tijdens het gebruik van i-Launcher Vereisten voor Windows OS Optie Multimedia Viewer Beschrijving Met Multimedia Viewer kunt u bestanden weergeven. Item Firmware Upgrade Hiermee kunt u de firmware van uw camera bijwerken. i-Launcher bevat een koppeling waarmee u het programma pc Auto Backup kunt downloaden wanneer u de camera aansluit op een computer. U kunt foto's of video's die u met de camera hebt opgenomen,

Pagina 98
Programma's op de computer gebruiken Vereisten voor Mac OS Item Besturingssysteem Vereisten Mac OS 10.5 of hoger (met uitzondering van PowerPC) RAM Minimaal 256 MB RAM (512 MB of meer aanbevolen) Minimaal 110 MB USB 2.0-poort Schijfruimte Overig i-Launcher openen Selecteer op de computer start → Alle programma's → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. Of klik op Programma's → Samsung → i-Launcher op uw Mac-computer. Afspelen/bewerken 97

Pagina 99
Programma's op de computer gebruiken Multimedia Viewer gebruiken Met Multimedia Viewer kunt u bestanden afspelen. Klik op het scherm Samsung i-Launcher op Multimedia Viewer. • Multimedia Viewer ondersteunt de volgende bestandstypen: -- Video's: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG) -- Foto's: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO • Bestanden die zijn opgenomen met apparaten van andere fabrikanten worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld. Foto's weergeven 1 Nr. 1 2

Pagina 100
Programma's op de computer gebruiken Video's bekijken 1 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 7 6 5 4 3 Afspelen/bewerken 99 Beschrijving Best.naam Het volume aanpassen. Het geselecteerde bestand openen. Naar het volgende bestand gaan. Stop Pauze Naar het vorige bestand gaan. Voortgangsbalk

Pagina 101
Programma's op de computer gebruiken De firmware bijwerken Klik op het scherm Samsung i-Launcher op Firmware Upgrade. Het programma pc Auto Backup downloaden Klik op het scherm Samsung i-Launcher op PC Auto Backup. Zie pagina 110 voor meer informatie over het installeren van het programma PC Auto Backup. Afspelen/bewerken 100

Pagina 102
Draadloos netwerk Hier wordt beschreven hoe u verbinding kunt maken met WLAN-netwerken en functies kunt gebruiken. Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren … …………… 102 Verbinding maken met een WLAN … …………… 102 De aanmeldingsbrowser gebruiken ……………… 103 Tips over netwerkverbinding … ………………… 104 Tekst invoeren … ………………………………… 105 Bestanden automatisch opslaan op een smartphone ………………………………………… Foto's of video's verzenden naar een smartphone ………………………………………

Pagina 103
Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren Hier wordt beschreven hoe u verbinding maakt via een toegangspunt wanneer u zich binnen het bereik van een WLAN bevindt. U kunt ook netwerkinstellingen configureren. Verbinding maken met een WLAN Symbool 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer , , , of . ] en selecteer vervolgens Wi-Fi-instelling. 3 Druk op [ Beveiligd toegangspunt WPS-toegangspunt Signaalsterkte • In sommige modi moet u de i

Pagina 104
Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren De aanmeldingsbrowser gebruiken Netwerkopties instellen 1 Ga op het scherm Wi-Fi-instelling naar een toegangspunt en druk op [ ]. U kunt uw aanmeldingsgegevens ingeven via de aanmeldingsbrowser wanneer u verbinding maakt met bepaalde toegangspunten, sites voor delen of cloudservers. Knop/Symbool [ / / / ] [ ] 2 Raak elke optie aan en geef de vereiste informatie in. Optie Netwerkwachtwoord Beschrijvin

Pagina 105
Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren • Er kan een aanmeldingspagina worden weergegeven wanneer u gratis WLAN's Tips over netwerkverbinding • U moet een geheugenkaart plaatsen om de Wi-Fi-functies te gebruiken. • De kwaliteit van de netwerkverbinding wordt bepaald door het toegangspunt. • Hoe groter de afstand tussen uw camera en het toegangspunt, hoe langer het duurt om verbinding te maken met het netwerk. • Als een apparaat in de buurt hetzelfde radi

Pagina 106
Verbinding maken met een WLAN en netwerkinstellingen configureren Tekst invoeren Symbool Hier wordt beschreven hoe u tekst kunt ingeven. Met de symbolen in de onderstaande tabel kunt u de cursor bewegen, hoofdletters in- en uitschakelen / / / ] om naar een gewenste toets te gaan en druk enzovoort. Druk op [ vervolgens op [ ] om deze toets in te geven. Beschrijving Schakelen tussen de symboolstand en ABC-stand. Een spatie invoeren. Gereed De weergegeven tekst opslaan. Zie

Pagina 107
Bestanden automatisch opslaan op een smartphone De camera kan via een WLAN verbinding maken met smartphones die de functie AutoShare ondersteunen. Wanneer u een foto maakt met uw camera, wordt de foto automatisch op de smartphone opgeslagen. • De functie AutoShare wordt ondersteund door smartphones uit de Galaxy-serie en Galaxy Tab-modellen met het besturingssysteem Android 2.2 of hoger of iOS-apparaten met iOS 4.3 of hoger. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van het appa

Pagina 108
Foto's of video's verzenden naar een smartphone De camera kan via een WLAN verbinding maken met smartphones die de functie MobileLink ondersteunen. U kunt eenvoudig foto's of video's verzenden naar uw smartphone. • De functie MobileLink wordt ondersteund door smartphones uit de Galaxy-serie en Galaxy Tab-modellen met het besturingssysteem Android 2.2 of hoger of iOS-apparaten met iOS 4.3 of hoger. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van het apparaat controleren en deze zo n

Pagina 109
Een smartphone gebruiken als externe ontspanknop De camera maakt verbinding met een smartphone via een WLAN. Gebruik de smartphone als externe ontspanner met de functie Remote Viewfinder. De opgenomen foto wordt weergegeven op de smartphone. • De functie Remote Viewfinder wordt ondersteund door smartphones uit de Galaxy-serie en Galaxy Tab-modellen met het besturingssysteem Android 2.2 of hoger of iOS-apparaten met iOS 4.3 of hoger. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de firmware van

Pagina 110
Een smartphone gebruiken als externe ontspanknop 7 Blijf aanraken op de smartphone om scherp te stellen. 8 Laat los om de foto te maken. • De scherpstelling wordt automatisch ingesteld op Multi AF. • Het formaat van de foto wordt gewijzigd in 640 X 360 wanneer deze wordt opgeslagen op de smartphone. • Als u deze functie gebruikt, kan de ideale afstand tussen de camera en de smartphone variëren, afhankelijk van de omgeving. • De smartphone moet zich binnen een afst

Pagina 111
Automatische back-up gebruiken om foto's of video's te verzenden U kunt foto's of video's die u met de camera hebt opgenomen, draadloos verzenden naar een pc. Het programma voor Automatische back-up installeren op uw pc 1 2 Sluit de camera met de USB-kabel op de pc aan. 3 Als het pictogram van het programma Automatische back-up wordt Installeer i-Launcher op de pc. (pag. 95) weergegeven, klikt u hierop. • Het programma Automatische back-up wordt geïnstalleerd op de pc en de

Pagina 112
Automatische back-up gebruiken om foto's of video's te verzenden 3 Selecteer een pc voor de back-up. • Wanneer u op de camera verbinding maakt met het WLAN, selecteert u het • Als u eerder een back-up hebt gemaakt, gaat u verder naar stap 4. toegangspunt dat is verbonden met de pc. • De camera zoekt naar de beschikbare toegangspunten, zelfs als u weer 4 Selecteer OK. • Selecteer Annuleer als u het verzenden wilt annuleren. • U kunt geen afzonderlijke bestanden select

Pagina 113
Foto's of video's via e-mail verzenden U kunt de instellingen in het e-mailmenu wijzigen en foto's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail. E-mailinstellingen wijzigen In het e-mailmenu kunt u de instellingen voor het opslaan van uw gegevens of het opslaan van e-mailadressen wijzigen. U kunt ook het e-mailwachtwoord instellen of wijzigen. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (pag. 105) 5 Selecteer het vak Naam, geef uw naam in en selec

Pagina 114
Foto's of video's via e-mail verzenden Een e-mailwachtwoord instellen Het e-mailwachtwoord wijzigen 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer . • De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt. • Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (pag. 102) ]. 3 Druk op [ 4 Selecteer Wachtwoord instellen → Aan. • S

Pagina 115
Foto's of video's via e-mail verzenden Foto's of video's via e-mail verzenden U kunt foto's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail. Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (pag. 105) 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer . • De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt. • Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN,

Pagina 116
Websites voor het delen van foto's of video's gebruiken Upload uw foto's of video's naar websites voor het delen van bestanden. Beschikbare websites worden weergegeven op de camera. Om bestanden te uploaden, moet u de website bezoeken en u registreren voordat u uw camera aansluit. Een website openen Foto's of video's uploaden 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer . 3 Selecteer een website. 1 Open de website met uw camera. 2 Scroll naar de bestanden die u wil

Pagina 117
Websites voor het delen van foto's of video's gebruiken • U kunt een uploadmap voor Facebook instellen door op [ ] te drukken en vervolgens Map uploaden (Facebook) te selecteren op het lijstscherm van de website. • U kunt geen bestanden uploaden als de bestandsgrootte de limiet overschrijdt. De maximale fotoresolutie die u kunt uploaden, is 2M, en de langste video die of is een video u kunt uploaden, duurt 30 seconden bij een resolutie van die is opgenomen met . Als de geselecteerde

Pagina 118
Bestanden verzenden met AllShare Play Upload bestanden van uw camera naar de online opslag van AllShare Play of bekijk bestanden op een AllShare Play-apparaat dat is aangesloten op hetzelfde toegangspunt. 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer Foto's uploaden naar de online opslagruimte Aanmelding → OK. 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer → Webopslag. • Lees voor meer informatie over het ingeven van tekst 'Tekst invoeren'. (pag. 105) •

Pagina 119
Bestanden verzenden met AllShare Play Foto's of video's weergeven op apparaten die AllShare Play ondersteunen 1 Scroll op het startscherm naar <Wi-Fi>. 2 Selecteer → Apparaten in de buurt. • Als het begeleidende bericht wordt weergegeven, drukt u op [ ]. • De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt. • Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, wordt er gezocht naar besch

Pagina 120
Bestanden verzenden met AllShare Play • U kunt maximaal 1000 recente bestanden delen. • Op het AllShare Play-apparaat kunt u alleen foto's of video's bekijken die u met de camera hebt opgenomen. • Het bereik van de draadloze verbinding tussen uw camera en een AllShare Playapparaat kan verschillen, afhankelijk van de specificaties van het toegangspunt. • Als de camera is verbonden met 2 AllShare Play-apparaten, wordt er mogelijk langzamer afgespeeld. • Foto's of video's worden met h

Pagina 121
Foto's verzenden via Wi-Fi Direct Als de camera via een WLAN is verbonden met een apparaat dat de functie Wi-Fi Direct ondersteunt, kunt u foto's verzenden naar het apparaat. Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten. 1 Schakel op het toestel de optie Wi-Fi Direct in. 2 Scroll op de camera in de afspeelmodus naar een foto. ] en selecteer vervolgens Delen (Wi-Fi) → 3 Druk op [ 5 Geef op het toestel de camera toestemming om verbinding te maken met het toest

Pagina 122
Instellingen Hier vind u opties om de instellingen van uw camera te configureren. Instellingenmenu … ……………………………………………… 122 Het instellingenmenu openen … ……………………………… Geluid …………………………………………………………… Display … ……………………………………………………… Connectiviteit … ……………………………………………… Algemeen … …………………………………………………… 122 123 123 124 125

Pagina 123
Instellingenmenu Hier vindt u informatie waarmee u de instellingen van de camera kunt configureren. Het instellingenmenu openen 4 Selecteer een item. 1 Scroll op het startscherm naar <Basis>. 2 Selecteer . 3 Selecteer een menu. Geluid Volume Instellingen Aan Sl.toon Geluid 1 Uit AF-geluid Display Algemeen Piepjes Begingeluid Geluid Connectiviteit Middel Aan Terug Select. 5 Selecteer een optie. Volume Uit Laag Pictogram Beschri

Pagina 124
Instellingenmenu Geluid Display * Standaard Item Volume Piepjes Sl.toon Begingeluid AF-geluid Beschrijving Hiermee stelt u het volume van alle geluiden in. (Uit, Laag, Middel*, Hoog) * Standaard Item Hiermee stelt u het geluid in dat de camera afspeelt als u op de knoppen drukt of de modus wijzigt. (Uit, Aan*) Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u op de ontspanknop drukt. (Uit, Geluid 1*, Geluid 2, Geluid 3) Hiermee stelt u in dat de camera e

Pagina 125
Instellingenmenu * Standaard Item Helderh. scherm Snel tonen Beschrijving Connectiviteit * Standaard Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. (Auto*, Donker, Normaal, Licht) Item Normaal is de vaste waarde voor de afspeelmodus, zelfs als Auto is geselecteerd. Video Hiermee stelt u in hoe lang een gemaakte foto wordt weergegeven voordat u teruggaat naar de Opnamemodus. (Uit, Aan*) Deze functie werkt niet in alle modi. Spaarstand Als u 30 seconden l

Pagina 126
Instellingenmenu Algemeen * Standaard * Standaard Item Netwerkinformatie Language Tijdzone Datum/tijd aanpassen Datumtype Item De naamgeving van bestanden opgeven. • Op nul: instellen dat de bestandsnummering weer bij 0001 begint wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden verwijderd. • Serie*: instellen dat de bestandsnummering doorloopt wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een

Pagina 127
Instellingenmenu * Standaard Item * Standaard Beschrijving Item Instellen of de datum en tijd moeten worden weergegeven op gemaakte foto's. (Uit*, Datum, Datum/tijd) AF-hulplamp • De datum en tijd worden in de rechterbenedenhoek van de foto weergegeven. Afdruk • Mogelijk drukken sommige printermodellen de datum en tijd niet correct af. • De datum en tijd worden niet op de foto weergegeven als: -- U Tekst selecteert in de modus Scène. -- u selecteert de mod

Pagina 128
Bijlagen Hier vindt u informatie over foutmeldingen, specificaties en onderhoud. Foutmeldingen … ………………………………………………… 128 Cameraonderhoud ………………………………………………… 130 De camera reinigen … ………………………………………… De camera gebruiken of opbergen … ………………………… Geheugenkaarten ……………………………………………… De batterij … …………………………………………………… 130 131 132 135 Voordat u contact opneemt met een servicecenter … ………… 139 Cameraspecificaties … …………………………………………… 142 Woordenlijst ………………………………………………………… 146 Inde

Pagina 129
Foutmeldingen Als een van de volgende foutmeldingen verschijnt, kunt u de onderstaande oplossingen proberen. Foutmelding Kaartfout Kaart wordt niet ondersteund. Verbinding is niet gelukt. DCF Full Error Mogelijke oplossingen • Schakel de camera uit en weer in. • Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug. • Formatteer de geheugenkaart. Foutmelding Apparaat losgekoppeld. De geplaatste geheugenkaart wordt niet ondersteund door de camera. Plaats een microS

Pagina 130
Foutmeldingen Foutmelding Geheugen vol Geen foto Foto-overdracht mislukt. Overdracht mislukt. Mogelijke oplossingen Verwijder onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart. Maak foto's of plaats een geheugenkaart met foto's in de camera. De netwerkverbinding is verbroken tijdens het overbrengen van foto's. Probeer de functie AllShare Play opnieuw te starten. • De camera kan geen foto verzenden naar de andere camera. Probeer opnieuw te verzenden. • De camera kan g

Pagina 131
Cameraonderhoud De camera reinigen Camerabody Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Cameralens en -scherm Verwijder stof met behulp van een blaaskwastje en veeg de lens met een zachte doek voorzichtig af. Voor eventueel achtergebleven stof brengt u lensreinigingsvloeistof op een stuk lensreinigingspapier aan en veegt u de lens voorzichtig schoon. • Gebruik nooit benzeen, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen. Deze oplosmiddelen kunnen de camer

Pagina 132
Cameraonderhoud De camera gebruiken of opbergen Camera voor langere tijd opbergen • Als u de camera langere tijd opbergt, moet u de camera samen met absorberend materiaal, zoals silicagel, in een afgesloten houder plaatsen. Ongeschikte plaatsen voor het gebruiken of opbergen van de camera • Stel de camera niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen. • Gebruik de camera niet in zeer vochtige omgevingen of omgevingen waar de • Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zic

Pagina 133
Cameraonderhoud • De camera bevat kwetsbare onderdelen. Zorg daarom dat u de camera niet blootstelt aan schokken. • Bewaar de camera in de houder om het scherm te beschermen tegen externe druk. Houd de camera uit de buurt van zand, scherp gereedschap of kleingeld om te voorkomen dat er krassen op de camera komen. • Gebruik de camera niet als het scherm gebarsten of beschadigd is. Gebarsten glas of acryl kan letsel aan uw handen en gezicht veroorzaken. Breng de camera naar een servic

Pagina 134
Cameraonderhoud Video Capaciteit van de geheugenkaart De geheugencapaciteit verschilt, afhankelijk van de opnamemodus en de opnameomstandigheden. De volgende capaciteiten zijn gebaseerd op een microSD-kaart van 2 GB: Formaat 1280 X 720 Foto Formaat Superhoog Hoog Normaal 218 430 637 244 481 711 287 564 832 340 666 979 634 1222 1768 1000 1887 2678 1322 2448 3419 2495 4336 5750 640 X 480 320 X 240

Pagina 135
Cameraonderhoud Aandachtspunten bij gebruik van geheugenkaarten • Vermijd blootstelling van geheugenkaarten aan zeer lage of hoge temperaturen (onder 0 °C/32 °F en boven 40 °C/104 °F). Extreme temperaturen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten niet goed werken. • Plaats een geheugenkaart in de juiste richting. Als u een geheugenkaart in de verkeerde richting plaatst, kunnen camera en geheugenkaart worden beschadigd. • Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door

Pagina 136
Cameraonderhoud De batterij Levensduur van de batterij Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen. Gemiddelde opnameduur/ Aantal foto's Batterijspecificaties Specificatie Model Beschrijving BP70A Type Lithium-ionbatterij 700 mAh 3,7 V Capaciteit Voltage Oplaadduur* (wanneer de camera is uitgeschakeld) Testomstandigheden(bij een volledig opgeladen batterij) Foto's Ongeveer 120 min/ Ongeveer 240 foto's De levensduur is gemeten onder de v

Pagina 137
Cameraonderhoud Melding Batterij bijna leeg Aandachtspunten voor het gebruik van de batterij Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan de batterijen en brand of een schok veroorzaken. Als de batterij volledig is ontladen, wordt het batterijpictogram rood en verschijnt de melding 'Batter

Pagina 138
Cameraonderhoud • Als u de voedingskabel opnieuw aansluit nadat de batterij volledig is opgeladen, brandt het statuslampje ongeveer 30 minuten. • Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij op totdat het rode indicatielampje uitgaat. • Als het indicatielampje knippert of niet brandt, sluit u de kabel opnieuw aan of verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw in de camera. • Als u de batterij oplaadt wanneer de kabel ov

Pagina 139
Cameraonderhoud Onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de batterij kan lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Volg voor uw eigen veiligheid de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van de batterij: • De batterij kan vlam vatten of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt gebruikt. Als u vervormingen, scheuren of andere afwijkingen in de batterij opmerkt, stopt u onmiddellijk het gebruik hiervan en neemt u contact op met een servicecenter. • Gebruik alleen au

Pagina 140
Voordat u contact opneemt met een servicecenter Wanneer u problemen met de camera ondervindt, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicecenter. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer of servicecenter. Wanneer u uw camera naar een servicecenter brengt, neem dan ook de onderdelen mee die de oorzaak kunnen zijn van de fout, zoals de geheugenkaart of de batterij. Situatie Mogelijke oplossi

Pagina 141
Voordat u contact opneemt met een servicecenter Situatie Mogelijke oplossingen De datum en tijd zijn onjuist. Stel de datum en tijd in bij de scherminstellingen. (pag. 125) Het scherm of de knoppen werken niet. Het camerascherm reageert niet goed. Er is een fout met de geheugenkaart opgetreden. Er kunnen geen bestanden worden afgespeeld. Situatie • Controleer of de ingestelde scherpsteloptie voor close-upfoto's geschikt is. (pag. 64) De foto is onscherp. Ve

Pagina 142
Voordat u contact opneemt met een servicecenter Situatie De foto's worden niet op de televisie weergegeven. De computer herkent de camera niet. De computer verbreekt de verbinding met de camera tijdens het overbrengen van bestanden. Mogelijke oplossingen Situatie • Controleer of de camera correct op de televisie is aangesloten met de A/V-kabel. • Controleer of de geheugenkaart foto's bevat. • Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is geplaatst. • Controleer

Pagina 143
Cameraspecificaties Beeldsensor Type 1/2,3" (ongeveer 7,73 mm) CCD Effectieve pixels Ongeveer 16,2 megapixel Totaalaantal pixels Lens Ongeveer 16,6 megapixel Brandpuntsafstand Diafragmabereik F3.1(W)-F6.3(T) • Fotomodus: 1,0-10,0X (optische zoom X digitale zoom: 50,0X, optische zoom X Intelli zoom: 20,0X) • Afspeelmodus: 1,0-14,4X (afhankelijk van de beeldgrootte) Display Type TFT LCD Functionaliteit Scherpstelling 3,0" (75,0 mm) 230K Type

Pagina 144
Cameraspecificaties Flitser Opnemen Modus Auto, Rode ogen, Invulflits, Langz sync, Uit, Anti-rode ogen Bereik • Groothoek: 0,2-3,3 m (ISO Auto) • Tele: 0,5-1,6 m (ISO Auto) Oplaadtijd Ongeveer 4 sec. Trillingsreductie • Modi: Smart Auto (Portret, Nachtportret, Portretfoto Foto's Optische beeldstabilisatie (OIS) Effect • Fotofilter (Smart filter): Miniatuur, Vignetten, Opnamemodus voor foto's Opnamemodus voor video's Aquarel, Olieverf, Cartoon,

Pagina 145
Cameraspecificaties Afspelen • Type: Eén foto, Miniaturen, Diashow met muziek en Bestandsindeling effecten Foto's Video's Symbool • Bewerken: Res.wijz, Draaien, Smart filter, Bijsnijden • Effect: Helderheid, Contrast, Kleurverz., ACB, Gezichtretouch., Anti-rode ogen, Smart filter (Normaal, Miniatuur, Vignetten, Aquarel, Olieverf, Cartoon, Kruisfilter, Schets, Softfocus, Visoog, Oude film, Halftoonstip, Klassiek, Retro, Zoomopname) Formaat 4608 X 3456 4608 X 3

Pagina 146
Cameraspecificaties Draadloos netwerk Afmetingen (B x H x D) MobileLink, Remote Viewfinder, Automatische back-up, E-mail, SNS en cloud, AllShare Play, AutoShare, Wi-Fi Direct, S/W Upgrade Notifier Interface 98,0 X 57,9 X 16,5 mm (zonder uitstekende delen) Digitale uitvoer USB 2.0 Audio-invoer/-uitvoer Interne luidspreker (mono), Microfoon (mono) Video-uitvoer A/V: NTSC, PAL (selecteerbaar) Gelijkstroomaansluiting 5,0 V Voedingsbron Gewicht 131 g (zond

Pagina 147
Woordenlijst Automatische contrastverbetering (ACB) Deze functie verbetert automatisch het contrast van uw beelden wanneer het onderwerp tegenlicht heeft of als er veel contrast is tussen uw onderwerp en de achtergrond. Compositie Met compositie wordt de plaatsing van de verschillende elementen in het beeld bedoeld. Meestal levert een compositie volgens de regel van derden een plezierig resultaat. Opnamereeks met verschillende belichtingen (AEB) Deze functie maakt automatisch meerd

Pagina 148
Woordenlijst EV-compensatie Alle combinaties van de camerasluitertijd en diafragma die resulteren in dezelfde belichting. Flitser Een flitslamp die ervoor zorgt dat er voldoende belichting is in omstandigheden met weinig licht. Belichtingswaarde (EV) Met deze functie kunt u snel de belichtingswaarde aanpassen die wordt berekend door de camera, in beperkte stappen, om de belichting van uw foto's te verbeteren. Stel de EV-compensatie in op -1,0 EV om de waarde een stap donkerder in t

Pagina 149
Woordenlijst ISO-waarde De gevoeligheid van een camera voor licht, gebaseerd op de equivalente filmsnelheid gebruikt in een filmcamera. Met hogere ISO-waarden gebruikt de camera een hogere sluitertijd, waardoor vervaging kan worden verminderd die wordt veroorzaakt door het bewegen van de camera en weinig licht. Beelden met een hoge gevoeligheid zijn echter veel gevoeliger voor ruis. Lichtmeting De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet om

Pagina 150
Woordenlijst Kwaliteit Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal beeld. Beelden met een hogere kwaliteit hebben een lager compressieniveau, wat meestal resulteert in grotere bestanden. Witbalans (kleurbalans) Een aanpassing van de intensiteit van kleuren (meestal de primaire kleuren rood, groen en blauw) in een beeld. Het doel van het aanpassen van de witbalans, of kleurbalans, is de kleuren van een beeld correct weergeven. Resolutie Het aantal pixels

Pagina 151
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product ( Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) ( Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijder

Pagina 152
Index A Afdruk 126 AF-geluid 123 AF-hulplamp Instellingen 126 Locatie 20 Afspeelknop 21 B Belichting 69 C Batterij Bestanden beveiligen 82 CAF (Doorlopend AF) 46 Bestanden overbrengen Camera loskoppelen 93 Let op 136 Opladen 24 Plaatsen 23 Beautyshot-modus 50 Beeldaanpassing Afspeelmodus 79 ACB 90 Contrast Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 87 Helderheid AllShare Play 117 Automatische back-up 110 Automatische contrastverbeteri

Pagina 153
Index E G I M Externe zoeker 108 Geheugenkaart Instellingen 125 Macro Aandachtspunt 134 Plaatsen 23 F Intelligent zoomen 38 ISO-waarde 63 Auto macro 65 Macro 65 Filmfiltermodus 53 Geluidsinstellingen 35 Filmmodus 46 Gesplitste opnamemodus 54 K Miniaturen 80 Flitser Gezichten retoucheren Kleurverzadiging MobileLink 107 Anti-rode ogen 62 Auto 61 Invulflits 62 Langzame synchronisatie 62 Rode ogen 62 Uit 61 Formatteren 1

Pagina 154
Index P Resolutie Afspeelmodus 88 Opnamemodus 58 Pictogrammen Afspeelmodus 79 Opnamemodus 27 Portretten maken Richtlijn 123 Rode ogen Afspeelmodus 91 Opnamemodus 61 Gezichtsdetectie 67 Knipperen 68 Smile shot 67 S Programmamodus 44 Scènemodus 47 Schermtype 34 Scherpstelgebied Reinigen Camerabody 130 Lens 130 Scherm 130 Reset 126 Bewegingsopname 73 Continu 73 verschillende belichtingen (AEB) 73 Servicecenter 139 Smart Auto-modus 43 Smart fi

Pagina 155
Index V Z Verbinding maken met een Maccomputer 94 Zoom Vergroten 83 verschillende belichtingen (AEB) 73 Zoomfunctie gebruiken 37 Zoomgeluidinstellingen 75 Zoomknop 21 Video 124 Afspeelmodus 86 Opnamemodus 46 Video's bewerken Bijsnijden 87 Opnemen 87 W Website Foto's of video's uploaden 115 Openen 115 Witbalans 71 Bijlagen 154

Pagina 156
Raadpleeg voor klantenservice of bij vragen de garantieinformatie die met het product is meegeleverd of bezoek onze website www.samsung.com.
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WB30F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WB30F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info