Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/128
Pagina verder
www.samsung.com
User Manual
English (EU). 02/2017. Rev.1.0
SM-T820
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De camera staat ingesteld op. Selfie, ik wil de andere camdrainstelling hebben. Wat te doen? Gesteld op 25-7-2019 om 15:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, bij het overzetten van mijn outlook mail van de oude comp. naar de nieuwe laptop zijn er na synchronisatie een heleboel label mappen onstaan op mijn samsung s3 tablet. Nu ben ik die aan het nakijken. Verwijder diverse mails waardoor een label map leeg komt. Het wil echter niet lukken om dan ook deze lege label map te verwijderen. Kunt u mij aangeven hoe ik dit kan realiseren? Alvast hartelijk dank. Vr.gr. Nell Gesteld op 10-7-2019 om 13:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik galaxy s3 tab uit slaapstand resetten en scherm continu aan benutten Gesteld op 1-6-2019 om 17:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tablet wil na het opladen niet meer opstarten scherm blijft zwart Gesteld op 28-4-2019 om 10:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb op fabrieksinstellingen gedrukt en nu kan ik niet meer terug Hoe moet dat Gesteld op 24-3-2019 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Overzetten gegevens van mobiel Galaxy S3 naar tablet Samsung S3 Gesteld op 7-3-2019 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik van mijn telefoon Samsung Galaxy S3 mijn gegevens foto s apps enz overzetten naar mijn tablet S3?  Gesteld op 7-3-2019 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • iK HEB EEN NIEUWE TABLET GEKOCHT EN PROBEER FOT'S VANAF MIJN LAPTOP OK MIJN TABLET TE ZETTEN. VROEGER DEED IK DAT MET EEN SNOERTJE, MAAR BIJ DEZE TABLET LEEST DE LAPTOP WEL DAT DE TABLET IS AANGESLOTEN, MAAR KAN ER NIKS NAARTOE KOPIEREN, OOK GEEN WORDBESTANDEN.
  DAT MOET TOCH OP EEN OF ANDERE MANIER KUNNEN, MAAR HOE? Gesteld op 2-3-2019 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik wachtwoord wijzigen bij startscherm T820 Gesteld op 9-12-2018 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan er een prepaid kaart in de Galaxy Tab S3 T820. Met andere woorden kan je ermee internetten in het buitenland? Gesteld op 8-8-2018 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het kantelen van de tablet beweegt beeld niet meercautomatischnmee Gesteld op 17-4-2018 om 08:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de balk met voorspellende tekst op mijn Samsung tab S3? Gesteld op 27-2-2018 om 09:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe koppel ik sm-T820 met een toetsenbord logi universal folio Gesteld op 5-2-2018 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil mijn e mails langer bewaren want nu zijn ze erg snel van mijn tablet verdwenen Gesteld op 12-10-2017 om 10:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung SM-T820 - Galaxy Tab S3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung SM-T820 - Galaxy Tab S3 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info