Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
www.samsung.com
Gebruiksaanwijzing
SM-T210
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
SM-T210 Gebruiksaanwijzing www.samsung.com

Pagina 2
Over deze gebruiksaanwijzing Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen. • Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Afbeeldingen

Pagina 3
Over deze gebruiksaanwijzing • Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het

Pagina 4
Over deze gebruiksaanwijzing Handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics. ™ ™ ™ ™ ™ Store • Het Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play en Google Talk zijn handelsmerken van Google, Inc. ™ ® • Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. ® ™ ™ ™ en het Wi-Fi-logo zijn • Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTI

Pagina 5
Inhoud Aan de slag Communiceren 7 Indeling 8 Toetsen 9 Inhoud van de verpakking 10 De batterij opladen 12 Een geheugenkaart plaatsen 14 Het apparaat in- en uitschakelen 14 Het apparaat vasthouden 15 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen 15 Het volume aanpassen 15 Overschakelen naar de stille stand 34 Contacten 37 E-mail 39 Google Mail 40 Talk 41 Google+ 41 Messenger 42 ChatON Internet en netwerk 43 Internet 44 Chrome 45 Bluetooth 46 AllShare Play

Pagina 6
Inhoud Applicatie- en mediastores Instellingen 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66 82 Over Instellingen 82 Wi-Fi 83 Bluetooth 83 Gegevensgebruik 83 Meer instellingen 84 Blokkeerstand 84 Geluid 85 Display 85 Opslag 86 Spaarstand 86 Batterij 86 Applicatiebeheer 86 Locatieservices 87 Vergrendelscherm 88 Beveiliging 89 Taal en invoer 92 Back-up maken en terugzetten 92 Account toevoegen 92 Accessoires 92 Datum en tijd 93 Toegankelijkheid 94 Ontwikke

Pagina 7
Aan de slag Indeling Camera aan de voorzijde Lichtsensor Microfoon voor luidsprekerfunctie Aan/uit-toets Volumetoets Aanraakscherm Starttoets Terugtoets Menutoets Microfoon Multifunctionele aansluiting Headsetaansluiting GPS-antenne Camera aan de achterzijde Geheugenkaartsleuf Luidspreker Luidspreker 7

Pagina 8
Aan de slag De microfoon boven aan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's maakt. • Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken. • Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken. • Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water wor

Pagina 9
Aan de slag Inhoud van de verpakking Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: • Apparaat • Snelstartgids Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie. • Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworp

Pagina 10
Aan de slag De batterij opladen Laad de batterij met de oplader op voor het eerste gebruik. Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt. • Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. • Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct w

Pagina 11
Aan de slag Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact. Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven

Pagina 12
Aan de slag Een geheugenkaart plaatsen U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 32 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat. • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de

Pagina 13
Aan de slag De geheugenkaart verwijderen Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SDkaart afmelden. Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten. Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of

Pagina 14
Aan de slag Het apparaat in- en uitschakelen Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen. Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. • Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen. • Blijf de aan/uit-toets aanrake

Pagina 15
Aan de slag Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelingsstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het aanraakscherm is uitgeschakeld,

Pagina 16
Basisfuncties Pictogrammen De pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt. Pictogram Betekenis Wi-Fi-verbinding Bluetooth-functie ingeschakeld GPS ingeschakeld Gesynchroniseerd met internet Aangesloten op computer Alarm ingeschakeld Stille stand ingeschakeld Vliegtuigstand ingeschakeld Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist Batterijl

Pagina 17
Basisfuncties Het aanraakscherm gebruiken Gebruik alleen vingers om het aanraakscherm te bedienen. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd. • Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met sc

Pagina 18
Basisfuncties Slepen Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie. Dubbeltikken Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan. 18

Pagina 19
Basisfuncties Vegen Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten. Samenknijpen Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen. 19

Pagina 20
Basisfuncties Het scherm draaien Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand. Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u Schermrotatie uit. • In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid. • Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wete

Pagina 21
Basisfuncties Meldingen Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm om nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onder aan het scherm wordt weergegeven. In het meldingenvenster kunt u de huidige status van uw apparaat weerg

Pagina 22
Basisfuncties Startscherm Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven. Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts. Items verplaatsen Een applicatiepictogram toevoegen Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldve

Pagina 23
Basisfuncties Vensters verplaatsen Een nieuw venster toevoegen Tik op → Pagina bewerken → . Een venster verplaatsen → Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster Tik op naar een nieuwe locatie. Een venster verwijderen → Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar de Tik op prullenbak onder aan het scherm. Achtergrond instellen U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat

Pagina 24
Basisfuncties Widgets gebruiken Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm. • Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht. • Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Widgets toevoegen aan het s

Pagina 25
Basisfuncties Een applicatie sluiten Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te behouden. Blijf de starttoets ingedrukt houden, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de starttoets ingedrukt tikken. houden en op Scherm Applicaties Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe appli

Pagina 26
Basisfuncties Applicaties installeren Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren. Applicaties verwijderen → Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen. Tik op Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd. Applicaties delen U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere methoden. → Apps delen, selecteer applicaties, tik

Pagina 27
Basisfuncties Het Samsung-toetsenbord gebruiken Opties voor het Samsung-toetsenbord instellen. Het voorgaande teken verwijderen. Naar de volgende regel gaan. Hoofdletters ingeven. Hoofdletters ingeven. Cijfers en leestekens ingeven. Een item van het klembord toevoegen. Een spatie ingeven. Hoofdletters ingeven Tik op voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer. Toetsenbordtalen wijzigen Voeg talen toe aan het toetsenb

Pagina 28
Basisfuncties Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. (p. 82) Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding actief is voordat u internettoepassingen gebruikt. Wi-Fi in- en uitschakelen Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen. • Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN m

Pagina 29
Basisfuncties Accounts instellen Voor Google-applicaties, zoals Google Mail of Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen. Accounts toevoegen Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken. Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt mak

Pagina 30
Basisfuncties Bestanden overbrengen U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties. Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van de computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac • Afbeelding: bmp, gif, jpg en png • Vid

Pagina 31
Basisfuncties Aansluiten als een media-apparaat 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer. 2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat (MTP). Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd. 3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer. Het apparaat beveiligen Met de beveiligingsfuncties voorkomen dat anderen persoon

Pagina 32
Basisfuncties Een patroon instellen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Patroon. Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel ook een PIN-code in waarmee u het scherm alsnog kunt ontgrendelen wanneer u het patroon niet meer weet. Een PIN-code instellen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Geef PIN-code in. Gee

Pagina 33
Basisfuncties Het apparaat upgraden Het apparaat kan worden geüpgrade naar de nieuwste software. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Upgraden met Samsung Kies Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de knop Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor mee

Pagina 34
Communiceren Contacten Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort. Tik op Contacten op het scherm Applicaties. Contacten beheren Een contact maken Tik op en geef contactgegevens in. • : een afbeelding toevoegen. • / : een contactveld toevoegen of verwijderen. Een contact bewerken Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op . Een contact verwijderen Tik op . Zoeken naar contacten Ge

Pagina 35
Communiceren Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd: • : toevoegen aan favoriete contacten. • : een e-mail schrijven. Contacten im- en exporteren Synchroniseren met Google Contacts Tik op → Samenvoegen met Google. Contacten die zijn gesynchroniseerd met Google Contacts worden met weergegeven. in de lijst met contacten Als een contact wordt toegevoegd of verwijderd op het apparaat, wordt het ook toegevoegd of verwijderd in Google

Pagina 36
Communiceren Favoriete contacten Tik op en voer een van de volgende acties uit: • Zoeken: contacten zoeken. • Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten. • Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten. • Rasterweergave / Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven. Contactgroepen Contacten toevoegen aan een groep → Lid toevoegen. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik Selecteer een groep en tik op op

Pagina 37
Communiceren Visitekaartje Een visitekaartje maken en naar andere verzenden. Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje in Ik en tikt u op om te bewerken. Tik op . → Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen. E-mail Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven. Tik op E-mai

Pagina 38
Communiceren Geplande berichten verzenden Tik tijdens het opstellen van een bericht op . Tik op Planning verzenden, stel een tijd en datum in en tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum. • Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden. • Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum

Pagina 39
Communiceren Google Mail Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen. Tik op Google Mail op het scherm Applicaties. • De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider. Berichten verzenden Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op VERZENDEN. Tik op +CC/BCC om meer ontvangers

Pagina 40
Communiceren Labels Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN. Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op het label dat u wilt toewijzen. en selecteert u Talk Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via Google Talk. Tik op Talk op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van

Pagina 41
Communiceren Schakelen tussen chatsessies Scroll naar links of rechts. Chatgeschiedenis verwijderen Chatsessies worden automatisch opgeslagen. Als u de chatgeschiedenis wilt verwijderen, tikt u op → Chatgeschiedenis wissen. Google+ Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice. Tik op Google+ op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Tap Alle kringen om de cat

Pagina 42
Communiceren ChatON Gebruik deze applicatie om met andere apparaten te chatten. Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. Tik op ChatON op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen van Samsung-accounts in te geven, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties. Of tik op Contacten synchroniseren om

Pagina 43
Internet en netwerk Internet Gebruik deze applicatie om op internet te surfen. Tik op Internet op het scherm Applicaties. Webpagina's weergeven Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga. om de weergegeven webpagina te delen, op te slaan of af te drukken. Tik op Een nieuwe pagina openen Tik op . Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrollt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de pagina om deze te selecteren. Met spraak zoeken op interne

Pagina 44
Internet en netwerk Geschiedenis Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende → Geschiedenis wissen. webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Tik op → Geschiedenis → Meest bezocht om een webpagina te openen vanuit de lijst met meest bezochte webpagina's. Koppelingen Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren. Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tik

Pagina 45
Internet en netwerk Met spraak zoeken op internet Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven. Synchroniseren met andere apparaten Synchroniseer open tabbladen en favorieten voor gebruik met Chrome op een ander apparaat wanneer u met hetzelfde Google-account bent aangemeld. Als u de open tabbladen op andere apparaten wilt zien, tikt u op → Andere apparaten. Selecteer de webpagina die u wilt openen. A

Pagina 46
Internet en netwerk Koppelen met andere Bluetooth-apparaten Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth → Scannen. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen. Gegevens verzenden en ontvangen Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij. Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik o

Pagina 47
Internet en netwerk Bestanden afspelen op een extern apparaat Selecteer een apparaat of webopslag, selecteer een bestand, tik op en selecteer een apparaat. • Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een mediaspeler. • Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding. De functie Group Play gebruiken Schermen delen met diverse apparaten die met hetzelfde Wi-F

Pagina 48
Media MP3-speler Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren. Tik op MP3-speler op het scherm Applicaties. • Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd. Muziek afspelen Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen. Tik op de afbeelding van het album om het scherm van de muziekspe

Pagina 49
Media Afspeellijsten maken U kunt uw eigen selectie met nummers maken. Tik op → Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en tik op Gereed. Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op → Naar afspeellijst. Muziek afspelen op stemming Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd

Pagina 50
Media Foto’s maken Een foto maken Tik op om een foto te maken. Gebruik deze optie voor opnamen met vertraging. Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. De opnamestand wijzigen. Geeft aan welke opslag wordt gebruikt. Schakelen tussen de foto- en videomodus. Bepalen hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven. De camera-instellingen wijzigen. Een van de vele beschikb

Pagina 51
Media • Zonsondergang: gebruik deze instelling voor rijkere kleuren en scherpere contrasten. • Dageraad: gebruik deze instelling voor zeer subtiele kleuren. • Herfstkleur: gebruik deze instelling voor achtergrondomgevingen met rode tinten. • Kaarslicht: gebruik deze instelling voor afbeeldingen van fel licht tegen een donkere achtergrond. • Vuurwerk: gebruik deze instelling voor scènes met veel contrast. • Achtergrond verlichting: gebruik deze instelling voor onderwerpen die veel li

Pagina 52
Media Video’s maken Een video maken Schuif de regelaar voor foto’s/video’s naar het videopictogram en tik op maken. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op . om een video te De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie. Videostand Gebruik deze optie voor opnamen met vertraging. Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. Geeft aan welke opslag wordt gebruikt. Schakelen tussen de foto- en vide

Pagina 53
Media Tik op om de opnamestand te wijzigen. • Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit. • Limiet voor e-mail: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via e-mail. In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende methoden: • Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen. • Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. • De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

Pagina 54
Media Instellingen configureren voor de camera Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde stand. • Sneltoetsen wijzigen: sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen. • GPS-tag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto. • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tu

Pagina 55
Media • Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen. • Beeldkwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor foto’s. beelden van hogere kwaliteit nemen meer opslagruimte in beslag. • Videokwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor video's. • Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. • Resetten: de camera-instellingen resetten. Sneltoetsen U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudig

Pagina 56
Media In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding: • Dubbeltik op een locatie op in te zoomen. • Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan. Video’s afspelen Bij videobestanden wordt het pictogram u wilt bekijken en tik op . weergegeven op het voorbeeld. Selecteer de video die Afbeeldingen Bewerken Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies: • Gezich

Pagina 57
Media Afbeeldingen verwijderen Gebruik een van de volgende methoden: • Tik in een map op → Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op • Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op . . Afbeeldingen delen Gebruik een van de volgende methoden: • Tik in een map op → Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op anderen te verzenden. • Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op sociale netwerkservices. om ze naar om deze naar anderen te verzenden of te dele

Pagina 58
Media Videospeler Gebruik deze applicatie om video’s af te spelen. Tik op Videospeler op het scherm Applicaties. • Vergrendel het scherm van het apparaat niet tijdens het afspelen van een DivX Video-OnDemand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af. • Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Sommige bestanden kunnen mog

Pagina 59
Media Video’s verwijderen Tik op → Wissen, selecteer video’s door ze aan te vinken en tik op Wissen. Video’s delen → Delen via, selecteer een methode voor delen, selecteer video's door ze aan te vinken Tik op en tik vervolgens op Delen. Pop-upvideospeler gebruiken Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens om de pop-upspeler te gebruiken. het afspelen op Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en k

Pagina 60
Media Video’s kijken Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken. Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven. Video's zoeken. De URL naar anderen verzenden. Het afspelen onderbreken of hervatten. Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven. De video toevoegen aan de afspeellijst. Het apparaat naar de staande stand draaien. De weergavekwaliteit aanpassen. Vid

Pagina 61
Media Flipboard Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen. Tik op Flipboard op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u naar links op de welkomstpagina, waarna u nieuwe onderwerpen selecteert en op Build Your Flipboard tikt. Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina’s en selecteer een artikel dat u wilt lezen. U

Pagina 62
Applicatie- en mediastores Play Store Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden. Tik op Play Store op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Applicaties installeren Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord. Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op Installeren. Als

Pagina 63
Applicatie- en mediastores Samsung Apps Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar www.samsungapps.com. Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Applicaties installeren U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op het zoekveld in. om een categorie te selecteren. b

Pagina 64
Applicatie- en mediastores Music Hub Gebruik deze applicatie om muzieknummers te kopen en downloaden. Tik op Music Hub op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de resultaten uit de lijst. Als u een album wilt kopen, selecteert u het prijslabel en volgt u verder de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien. Play Books Gebruik deze applica

Pagina 65
Applicatie- en mediastores Play Movies Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren. Tik op Play Movies op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Selecteer een categorie boven aan het scherm en selecteer een film, tv-serie of video die u wilt afspelen of huren. Play Music Gebruik deze applicatie om muziek van het apparaat te beluisteren of om muziek van de Googlecloudservice te s

Pagina 66
Applicatie- en mediastores Video Hub Gebruik deze applicatie om video's te bekijken en kopen. Tik op Video Hub op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Selecteer een categorie en selecteer een video. Learning Hub Gebruik deze applicatie om studiemateriaal te openen. Tik op Learning Hub op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Selecteer ee

Pagina 67
Hulpprogramma's Notitie Met deze applicatie kunt u belangrijke informatie vastleggen en later opnieuw bekijken. Tik op Notitie op het scherm Applicaties. Notities opstellen Tik op , geef een notitie in en tik op Gereed. → Kleur. Elke categorie heeft een andere Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op achtergrondkleur. Als u de notitie wilt vergrendelen zodat anderen de notitie niet kunnen zien, tikt u op Vergrendelen. → Notities doorzoeken U kunt door notitiem

Pagina 68
Hulpprogramma's Als u de notitie wilt verwijderen, tikt u op → Wissen. → Kleur. Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op Als u een PIN-code wilt instellen voor het vergrendelen of ontgrendelen van de notitie, tikt u op → Vergrendelen. → Afdrukken om de notitie af te drukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is Tik op alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers. Tik op → Tekst delen via om de tekst naar anderen te verzenden. Tik op → Delen via

Pagina 69
Hulpprogramma's Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bew. of Taakdetails bewerken om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt. Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op naast het veld en wijs de p

Pagina 70
Hulpprogramma's Polaris Office Met deze applicatie kunt u documenten in diverse indelingen bewerken, zoals spreadsheets en presentaties. Tik op Polaris Office op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van het bestandstype. Een document maken. Scroll naar links of rechts om recente documenten te zien. Bladeren op documentindeling. Documenten online weergeven en beheren. Favoriete documenten weergeven. Mappen doorbladeren. Document

Pagina 71
Hulpprogramma's Documenten lezen Tik op een bestand. Of tik op Browser, Clouds, Type formulier of Favorieten en selecteer vervolgens een bestand om dit te openen. Tik op en gebruik een van de volgende functies: Document • Opslaan als: het document opslaan onder een andere naam. • PDF-export: het document opslaan als PDF-bestand. • Zoeken&Vervangen: tekst zoeken of vervangen. • Pagina-indeling: de lay-out van pagina's wijzigen. • Weergave volledige breedte: alleen de inhoud

Pagina 72
Hulpprogramma's Spreadsheet • Opslaan als: het document opslaan onder een andere naam. • Zoeken&Vervangen: tekst zoeken of vervangen. • Sheet beveiligen: de spreadsheet vergrendelen zodat bewerking door anderen niet mogelijk is. • Bevriezen: de geselecteerde rij op zijn plaats houden. • Herberekenen: de functies van de spreadsheet opnieuw berekenen. • Sorteren: cellen sorteren op specifieke criteria. • Filter: cellen gefilterd op specifieke criteria weergeven. • In-/uitzoomen: d

Pagina 73
Hulpprogramma's Dropbox Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, vindt automatisch synchronisatie plaats tussen uw apparaat en de webserver. Ook computers waarop Dropbox is geïnstalleerd, worden gesynchroniseerd. Tik op Dropbox op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op

Pagina 74
Hulpprogramma's Alarm instellen Tik op , stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan. • Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt. • Sluimeren: een interval instellen en het aantal keren dat het alarm moet worden herhaald na de ingestelde tijd. • Slim alarm: een tijd instellen waarop het alarm moet afgaan vóór de ingestelde tijd. Alarm stoppen Sleep

Pagina 75
Hulpprogramma's Calculator Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen. Tik op Calculator op het scherm Applicaties. Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als → Wetenschappelijke calculator. Schermrotatie is uitgeschakeld, tikt u op Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op om het toetsenbord te verbergen. → Geschiedenis wissen. Als u de teken

Pagina 76
Hulpprogramma's Google Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat. Tik op Google op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Het apparaat doorzoeken Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. Of tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven. Als er geen resultaten worden g

Pagina 77
Hulpprogramma's Gesproken zoekopdracht Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken. Tik op Gesproken zoekopdracht op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm. Selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven. Mijn bestanden Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op

Pagina 78
Hulpprogramma's Downloads Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties. Tik op Downloads op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op Internet downloads, of tikt u op Overige downloads om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere applicaties zoals E-mail. Selecteer een bestand o

Pagina 79
Reizen en lokaal Maps Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen. Tik op Maps op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Zoeken naar locaties Tik op Zoeken, geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde → Lokaal om locaties in de buurt te zoeken. locatiegegevens weer te geven. Tik op Als de locatie i

Pagina 80
Reizen en lokaal Routebeschrijvingen naar een bestemming 1 Tik op 2 Tik op . en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven: • Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt. • Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten. • Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken. • Mijn plaatsen: selecteren in een lijst met favoriete plaatsen. 3 Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op Tone

Pagina 81
Reizen en lokaal Navigatie Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken. Tik op Navigatie op het scherm Applicaties. • Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden. • De beschikbaar

Pagina 82
Instellingen Over Instellingen Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen. Tik op Instellingen op het scherm Applicaties. Wi-Fi Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Als u opties wilt gebruiken, tikt u op . • Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen. • WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-ne

Pagina 83
Instellingen Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks met elkaar via een Wi-Fi-netwerk zonder toegangspunt. Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi → Wi-Fi Direct. Bluetooth De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen. Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op . • Naam apparaat wijzigen: een Bluetooth-naam voor het apparaat instellen. • Time-out zichtbaarheid: instellen hoe lang het apparaat zichtbaar is. • Ont

Pagina 84
Instellingen Apparaten dichtbij • Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere apparaten met DLNA toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat. • Gedeelde inhoud: instellen om inhoud van uw apparaat te delen met andere apparaten. • Naam apparaat: een naam voor uw apparaat als mediaserver ingeven. • Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat. • Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten

Pagina 85
Instellingen Display Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen. • Achtergrond: – – Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm. – – Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm. – – Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelscherm. • Meldingenvenster: de items aanpassen die worden weergegeven in het bedieningspaneel. • Helderheid: de helderheid v

Pagina 86
Instellingen Spaarstand Spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand. • CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeemresources beperkt. • Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd. • Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd. Batterij Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat. Applicatiebeheer De applicaties op het apparaat weergeve

Pagina 87
Instellingen Vergrendelscherm Instellingen voor het vergrendelde scherm wijzigen. • Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. • Vergendelscherm opties: de instellingen voor het vergrendelde scherm wijzigen. Deze instellingen worden alleen toegepast wanneer u de vergrendelingsoptie met vegen instelt. – – Sneltoets: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm weergeeft en dat ze kunnen worden bewerkt. De beschikbaarheid

Pagina 88
Instellingen Beveiliging U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen. • Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven. Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling inschakelt Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren. • Externe SD-kaart coderen: – – Coderen: instellen dat het apparaat bestanden codeert wa

Pagina 89
Instellingen • Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen. • Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van Play Store. • Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veil

Pagina 90
Instellingen Samsung-toetsenbord Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op . De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider. • Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren. • Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen. • Doorlopende invoer: instell

Pagina 91
Instellingen Gesproken zoekopdracht • Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren. • Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie. • Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten. • Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer. • Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op

Pagina 92
Instellingen Back-up maken en terugzetten De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens. • Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google. • Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen. • Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnsta

Pagina 93
Instellingen Toegankelijkheid Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren. • Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait. • Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld. • Wachtwoorden uitspreken: instellen dat Tal

Pagina 94
Instellingen Ontwikkelaarsopties De instellingen voor de ontwikkeling van applicaties wijzigen. • Back-upwachtwoord desktop: een wachtwoord instellen voor beveiliging van back-ups. • Standby: instellen dat het scherm ingeschakeld blijft wanneer u de batterij oplaadt. • SD-kaart beveiligen: instellen dat het apparaat een bevestiging vraagt wanneer gegevens worden gelezen van een geheugenkaart. • USB-foutopsporing: de modus voor USB-foutopsporing inschakelen om uw apparaat aan te slu

Pagina 95
Instellingen • GPU-weergave forceren: instellen dat het apparaat 2D-hardwareversnelling moet gebruiken voor betere grafische prestaties. • Beperkte stand: instellen dat het scherm knippert bij langdurige bewerkingen door een applicatie. • CPU-gebruik tonen: instellen dat het apparaat een lijst van alle actieve processen weergeeft. • GPU-renderingprofiel: instellen dat het apparaat de tijd van de GPU-renderingtijd controleert. • Traceren inschakelen: instellen dat het apparaat de appl

Pagina 96
Problemen oplossen Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven: Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld. Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer • Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw

Pagina 97
Problemen oplossen Het apparaat piept en het batterijpictogram is leeg Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het batterij te blijven gebruiken. De batterij laadt niet goed op of het apparaat schakelt uit De batterij in het apparaat kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Als u problemen hebt met de batterij of de batterij wilt laten vervangen, moet u met het apparaat naar een Samsung Servicecenter gaan. Uw apparaat is heet wanneer u het aanraakt

Pagina 98
Problemen oplossen Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden • Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat. • Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, indien nodig. • Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden. Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Sams

Pagina 99
* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. * Drukfouten voorbehouden. www.samsung.com Dutch. 06/2013. Rev. 1.0
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • bovenin het de balk in het scherm staan diverse pijltjes waarvoor zijn die en is dat te verwijderen ?
  Gesteld op 29-5-2017 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pijltjes betekenen meestal dat er wat naar binnen gehaald word of ge update,als je met een vinger op deze gaat staan en naar beneden wrijft komt het beeld in zicht en kan je deze verwijderen. Geantwoord op 29-5-2017 om 13:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Waarom moet ik steeds mijn wachtwoord invullen na 10 minuten als het scherm uitvalt?
  daar wil ik van af.wil zelf bepalen wanneer ik wil stoppen en uit zetten. Gesteld op 14-4-2017 om 12:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben telefonisch niet bereikbaar. Antw. app. springt autom. aan Gesteld op 12-2-2017 om 10:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Via messenger videochat, maar weet niet hoe ik moet ophangen
  Gesteld op 1-1-2017 om 15:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg geen aansluiting op internet daar niets is veanderd hoe kan dat.??? Gesteld op 22-10-2016 om 12:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Pc draait op Windows 10. Ik sluit de Samsung SM-T210 aan en kan de opgenomen video's niet syncroniseren. Alle foto's van onze reis zijn gemakkelijk gevonden via DCIM maar video'"s nergens te vinden. Geprobeerd via Windows Media Player zonder succes. Hoe retrieve ik die verdomde filmpjes nu?? Gesteld op 20-8-2016 om 21:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een Samsung Galaxy tab 3 sm-t210 en mn vriend heeft dezelfde.nu merk ik dat de tiptoetsen onderin niet oplichten,weet iemand hier iets van of over? Gesteld op 14-8-2016 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op instellingen krijg ik het slotje wat achter de Wi-Fi adres staat niet weg. Wat heb ik verkeerd ingesteld? Gesteld op 27-7-2016 om 00:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Volgens mij niets. De WiFi met een slotje is gewoon beveiligde WiFi en dan moet je een wachtwoord invullen om het slotje weg te krijgen, dan heb je daarna gewoon internet/WiFi Geantwoord op 29-7-2016 om 18:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kun je de onechte locaties aanzetten zodat hij aan blijft Gesteld op 11-7-2016 om 20:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het toestel is begrenst met een wachtwoord op start en achtergrondscherm bij opstart vraagt hij telkens hierom, heb hard reset gedaan staat nu op de juiste datum ,maar blijft toch om het wachtwoord vragen wat ik niet meer weet, dus ik kan niet verder, hoe kan ik dit ongedaan maken? Gesteld op 1-7-2016 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn tablet krijg ik niet aan paar keer geprobeerd met je vinger er overheen maar doet het niet weer wat ik moet doen Gesteld op 26-6-2016 om 13:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb de tablet meteen op de stroom aangesloten om de batterij op te laden, maar zelfs de batterij werd niet zichtbaar op het scherm.
   Door een vinger op het scherm te plaatsen en tegelijk de powerknop (rechts) ingedrukt te houden startte de tablet weer op. Wel eerst van de stroom afgehaald, na het opstarten heb ik de tablet maar snel weer verder laten opladen!
   Geantwoord op 26-6-2016 om 15:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Overigens wel langere tijd de powerknop ingedrukt en een vinger op het scherm houden! Met een beetje geluk komt het scherm dan weer tot leven! Geantwoord op 26-6-2016 om 15:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Mss keertje laten vallen? Eén klap kan al voldoende zijn om digitizer kapot te maken (digitizer = touchscreen). Dan moet er een nieuwe touchscreen op, let wel op, geen lcd (mits ie gebarsten is wel) Geantwoord op 16-9-2017 om 08:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Heb een vraag gesteld en nu vragen jullie om emailadres terwijl ik mijn tablet niet kan openen . Gesteld op 23-6-2016 om 14:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn tablet stopte plotseling toen ik mijn emails bekeek . Wat kan ik doen is er een mogelijkheid om te resetten en hoe moet ik dit doen.
  Gesteld op 23-6-2016 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg mijn tablet niet meer aan de praat .wat moet ik doen en kan ik zelf e.v.t resetten en hoe moet ik dat dan doen ? Gesteld op 23-6-2016 om 13:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De batterij loopt als ik hem gebruik heel snel leeg hoe kan dat en wat moet ik er aan doen Gesteld op 30-5-2016 om 09:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik een verkeerd stekkertje in het tablet doe wat gebeurd er dan Gesteld op 21-5-2016 om 18:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wachtwoord vergeten van mijn dochter tablet
  hoe kan ik dit voor haar oplossen
  iets met terug zetten naar febrieksinastellingen? Gesteld op 7-5-2016 om 21:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wil foto s van computer naar tablet zetten hoe moet dat? Gesteld op 3-4-2016 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn tab doet niets meer hij laad niet meer op ik heb een nieuwe stekker gekocht en nieuw snoer
  Hij laad niet op wat kan ik nog doen Gesteld op 13-3-2016 om 09:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb nieuwe bat voor me tab geplaatst maar hij laad niet op is nieuwe bat? Gesteld op 20-2-2016 om 14:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb samsung sm-t210 galaxy tab 3 hij vraagt om wachtwoord op het scherm ik altijd een veeg gehad en nooit om wachtwoord wat kan ik doen gr edwin Gesteld op 18-2-2016 om 23:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een samsungtab3 7.o kan de camera niet bedienen geeft steeds fout melding aan
  Gesteld op 16-2-2016 om 16:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg mijn tablet niet aan hij vraagt om pin code voorheen nooit Gesteld op 14-2-2016 om 13:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn tab valt vanzelf uit maak niet uit hoeveel procent die heeft. Maar blijft het wel doen met kabel
  Gesteld op 13-2-2016 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat een hand linksboven en niets reageert meer. Gesteld op 5-2-2016 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn tablet sm-t210 gaat niet aan. wat moet ik doen om weer aan het praat te krijgen Gesteld op 11-1-2016 om 12:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat had ik verleden week ook. De tablet meteen op de stroom aangesloten om de batterij op te laden, maar zelfs de batterij werd niet zichtbaar op het scherm.
   Door een vinger op het scherm te plaatsen en tegelijk de powerknop (rechts) ingedrukt te houden startte de tablet weer op. Wel eerst van de stroom afgehaald, na het opstarten heb ik de tablet maar snel weer verder laten opladen! Geantwoord op 12-1-2016 om 07:19

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • net gekochte tablet samsung tab 3.0 7 inch lite is vastgelopen. Hoe kan ik deze resetten ?
  Gesteld op 21-11-2015 om 17:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Schuifje Wifi knop werkt niet goed meer als hij in slaapstand slaapstand is geweest op mijn samsung sm-t320 tablet. De WiFi wil dan niet meer aan gaan, wel als ik even de vliegtuigstand aan en weer uit zet. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Gesteld op 10-11-2015 om 09:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Waarschijnlijk heb ik de oplossing gevonden Ik heb de app: Power Toglles eraf gehaald en tot nu toe gaat de WiFi na de slaapstand gewoon weer aan! Geantwoord op 12-11-2015 om 01:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung SM-T210 Galaxy Tab3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung SM-T210 Galaxy Tab3 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 27,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info