Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/104
Pagina verder
www.samsung.com
User Manual
SM-G355H/DS
SM-G355H
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan het als een van je contacten bel er op het scherm een ander naam komt Gesteld op 11-4-2018 om 12:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het bellen verschijnt er een slot. Hoe krijg je dit SLOt / vergrendeling weg? Gesteld op 10-10-2015 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ALs ik een oproep krijg of iemand wil bellen verschijnt er eerst een slotje waar 2 x op gedrukt moet worden........hoe krijg ik dit weg? En moet ik 2 simkaarten plaatsen in dit toestel of werkt het ook met 1? Gesteld op 23-5-2015 om 17:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede middag
   Kunt u mij de algehele gebruiksaanwijzing mailen of opsturen van telefoontoestel
   SM-G355HN
   m.v.g. J.K.Jansen
   Louis Armstronghof 27
   6836 CA Arnhem Holland

   mailadres : j.jansen@upcmail.nlGeantwoord op 28-5-2015 om 14:42

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Als ik een oproep krijg verschijnt er een slotje waar ik eerst 2x op moet drukken voor ik kan opnemen ,hoe verwijder ik dit? Gesteld op 6-2-2015 om 07:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung SM-G355H-DS - Galaxy Core 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung SM-G355H-DS - Galaxy Core 2 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info