Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 61 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wij hebben een probleem met ons toestel. Bij het aanzetten van de TV hebben we op de rechterkant van ons toestel zwarte bewegende strepen. Hebben dit in mindere mate vroeger ook al gehad en deze verdwenen als we de TV even lieten aanstaan. Nu is er niets aan te doen. Heeft iemand dit probleem al eens ondervonden en zo ja wat kunnen we eraan verhelpen?
  Alvast bedankt,
  Christa
  ge@telenet.be Gesteld op 24-7-2011 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij kennen dit probleem, inhet begin een paar rose en ander strepen
   verticaal, naarmate het toestel lager aanstaat verdwijnt het langzaam van boven naar beneden.Het wordt erger en erger , nu recherzijde van het beeld donkerder. Verschillende kennissen hebben dezelfde ergernissen,probleem gekent bij Samsung
   Reparatie misschien dsuurder dan aankoop nieuwe LED TV Geantwoord op 8-7-2012 om 13:25

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Samsung LE46N87

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info